«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Video έργων που υλοποιήθηκαν κατά την Κ.Π. LEADER Plus

Έργα που υλοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή του προγράμματος Leader Plus