«Επιχειρούμε Έξω» «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ κύκλος) 3η προκήρυξη μέτρων του Τοπικού Προγράμματος Leader Ημαθίας
Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Video έργων που υλοποιήθηκαν κατά την Κ.Π. LEADER Plus

Έργα που υλοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή του προγράμματος Leader Plus