«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Ανακοινώσεις

Δημοσίευση Διακήρυξης ΕΚΤ

8/7/2020

Πρόσκληση για πρόσληψη εμψυχωτή, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

6/7/2020

Λειτουργία προστασίας της Δημόσιας Υγείας - ΑΝΗΜΑ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 6-9-2019

23/8/2019

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26-9-2018

14/9/2018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ»

Υποβληθείσες προτάσεις Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Δράση 19.2.4 LEADER CLLD

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 7-9-2018

24/8/2018

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Ψηφιακό άλμα»

5/6/2018

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Ψηφιακό βήμα»

5/6/2018

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

5/6/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ

5/6/2018

27η AGROTICA: Εκδηλώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 και του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου

27η AGROTICA: Εκδηλώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 και του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

12/12/2017

Διαβούλευση για την Επιλογή Δράσεων χρηματοδοτούμενων από το Ε.Κ.Τ., στα πλαίσια του ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ στην Ημαθία

30/11/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16/11/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 18/9/2017

7/9/2017