1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα (CLLD/ LEADER)
1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα (CLLD/LEADER)
--> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ