--> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Παλαιότερα προγράμματα που έχει διαχειριστεί η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.