3η προκήρυξη μέτρων του Τοπικού Προγράμματος Leader Ημαθίας
Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Γενικές πληροφορίες για το ΟΠΑΑΧ Ανατολικού Βερμίου