«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Περιοχή εφαρμογής του προγράμματος

Οι ενισχυόμενες επενδύσεις και δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στις επιλεγμένες περιοχές εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων. Στο νομό Ημαθίας είναι η περιοχή του Ανατολικού Βερμίου όπως περιγράφεται στον επόμενο πίνακα.

ΔΗΜΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ Όλος ο Δήμος Νάουσας εκτός της πόλης της Νάουσας
ΒΕΡΟΙΑΣ Τμήμα του δ.δ. Αγ. Βαρβάρας - οικισμός Ασωμάτων
δ.δ. Γεωργιανών
δ.δ. Καστανέας
δ.δ. Κάτω Βερμίου
δ.δ. Κουμαριάς
δ.δ. Ράχης
δ.δ. Τριποτάμου
ΔΟΒΡΑ δ.δ. Φυτειάς