«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Τι σας ενδιαφέρει να κάνετε

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 18/6/2016

Πείτε μας την επενδυτική σας ιδέα (απλώς τον κλάδο δραστηριοποίησης, για παράδειγμα "Παραγωγή γλυκών του κουταλιού"), αναφέροντας παράλληλα και την περιοχή που σας ενδιαφέρει, προκειμένου να συνυπολογισθεί στον Σχεδιασμό Δράσης για το μέλλον. Σημειώνεται ότι η οποιαδήποτε αναφορά σας, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση υποβολή πρόιτασης για χρηματοδοότηση και δεν δημιουργεί καμία απολύτως υποχρέωση προς εσάς, ενώ η αναφορά των στοιχείων σας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, σε περίπτωση που απαιτηθεί να σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις.