--> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων