«Επιχειρούμε Έξω» «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ κύκλος) 3η προκήρυξη μέτρων του Τοπικού Προγράμματος Leader Ημαθίας
Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Οι άνθρωποι της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Ατσάλου Έλενα

atsalou@anhma.gr

Οικονομία & Διοίκηση (ΤΕΙ). Στέλεχος της Ομάδας Τοπικής Δράσης της Κ.Π. Leader II από το 1996. Στέλεχος της Ομάδας Τοπικής Δράσης της Κ.Π. LEADER+ ως Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης. Στέλεχος της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. Προσέγγιση LEADER. Υπεύθυνη της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. για την υλοποίηση και παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την «Προστασία και ανάδειξη της περιοχής Λουδία, Αξιού, Γαλλικού, Αλιάκμονα και Αλυκών Κίτρους». Εμπειρία σε θέματα Οργάνωσης - Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δημοσίων Σχέσεων και Διοικητικής Υποστήριξης (ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε., Imperial Fruit Α.Ε.). Πλήρης γνώση χειρισμού, εξοπλισμού και λογισμικού, σε εφαρμογές MS Windows, MS Word, Excel, Power Point, Access και Project Manager (E.C.D.L. (7 ενοτήτων) & E.C.D.L. ADVANCED in Spreadsheets and Word Processing). Εμπειρία σε διδασκαλία σε Ι.Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ. με αντίστοιχο θεματολόγιο (κάτοχος Πιστοποιητικού Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.). Παρακολούθηση σεμιναρίων «Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού», «Διαχείρισης Έργου», καθώς και πλήθους ημερίδων με θεματολόγιο γυναικείας επιχειρηματικότητας, αγροτουρισμού, οικοτουρισμού, κ.λ.π.

 

Δόρης Γεώργιος

Οικονομολόγος (ΑΣΟΕΕ). Εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων, λογιστηρίου και κοστολόγησης, με 25ετή παρουσία στον τομέα αυτό. Γνώστης των δημοφιλέστερων πακέτων Η/Υ για τη λογιστική παρακολούθηση της εταιρίας και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Υπεύθυνος των οικονομικών και λογιστικών εργασιών της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. και της Κ.Π. Leader II, της Κ.Π. LEADER+ και της Προσέγγισης LEADER, που υλοποιείται από την εταιρία. Εμπειρία σε διδασκαλία σε Ι.Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ. με αντίστοιχο θεματολόγιο.

 

Καραγιάννης Αθανάσιος

karagiannis@anhma.gr

Οικονομολόγος (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) - MBA, Υποψήφιος διδάκτωρ Μάρκετινγκ. Εξωτερικός συνεργάτης της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. Διετέλεσε στέλεχος του Γραφείου Βιομηχανικής Αλλαγής, υπεύθυνος προβολής και προσέλκυσης επενδύσεων από το 1998 έως και το 2001. Από τις αρχές του 2002 έως τον Αύγουστο του 2005 ήταν Συντονιστής του Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών Ημαθίας, ενώ έκτοτε αποτελεί μέλος της Δομής Στήριξης του Ο.Π.Α.Α.Χ. του Ανατολικού Βερμίου, του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξςη της Ελλάδας 2007 - 2013, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στο ολόκληρο το μελετητικό και ερευνητικό έργο της εταιρίας. Παράλληλα, αποτελεί Ε.Συνεργάτη του Παραρτήματος Καστοριάς του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.