«Επιχειρούμε Έξω» «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ κύκλος) 3η προκήρυξη μέτρων του Τοπικού Προγράμματος Leader Ημαθίας
Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Οι μέτοχοι και το διοικητικό συμβούλιο της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Οι μέτοχοι της Αναπτυξιακής Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., είναι οι παρακάτω φορείς, με τα αντίστοιχα ποσοστά:

ΜΕΤΟΧΟΣΠΟΣΟΣΤΟ
Δήμος Βέροιας 22,05%
Δήμος Νάουσας 17,86%
Δήμος Αλεξάνδρειας 15,58%
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας 15,21%
ΕΑΣ Βέροιας 9,90%
ΕΑΣ Νάουσας 8,37%
ΕΑΣ Αλεξάνδρειας 8,37%
Επιμελητήριο 2,66%
ΣΥΝΟΛΑ 100,00%

Η εταιρία διοικείται από 10μελές Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προέκυψε από τις αρχιαιρεσίες της συνεδρίασης με ημερομηνία 26/11/2014 και τροποποιήθηκε με μεταγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ., σήμερα έχει ως εξής:

1. Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος: Τεληγιαννίδης Θεόφιλος
2. Αντιπρόεδρος: Παντόπουλος Αθανάσιος
3. Μέλη: Ασλάνογλου Στυλιανός
4.   Λυκοστράτης Βασίλειος
5.   Ταχματζίδης Δημήτριος
6.   Καρατζιούλα Νίκη
7.   Μάντσιος Δημήτριος
8.   Δριστάς Στέφανος
9.   Δάγγας Στυλιανός
10.   Πατσιαβούρας Νικόλαος