«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Υποδομές και εξοπλισμός της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Η ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. στεγάζεται σε χώρο γραφείων συνολικού εμβαδού 150 τ.μ. εργονομικά επιπλωμένου και εξοπλισμένου με συστήματα μηχανοργάνωσης υψηλής τεχνολογίας προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στην ανάληψη κάθε σύνθετου έργου υπέρ της τοπικής ανάπτυξης.

Η εταιρία διαθέτει όλο τον απαιτούμενο και σύγχρονης τεχνολογίας εξοπλισμό για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της.