«Επιχειρούμε Έξω» «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ κύκλος) 3η προκήρυξη μέτρων του Τοπικού Προγράμματος Leader Ημαθίας
Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Πολιτιστικό καλεντάρι - Άξονας 4

Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Εθίμων και Εκδηλώσεων
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ

Η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., ενόψει της ένταξής της στο σχέδιο διατοπικής συνεργασίας με τίτλο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ που υλοποιείται στα πλαίσια του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER, καλεί τους πολιτιστικούς Συλλόγους, δημοτικές επιχειρήσεις, πολιτιστικούς οργανισμούς κ.λπ που δραστηριοποιούνται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στον ιστότοπο της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.  www.anhma.gr

Αντικείμενο του διατοπικού σχεδίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ αποτελεί η καταγραφή και οργάνωση όλων των εθίμων και των πολιτιστικών εκδηλώσεων που έχουν ρίζες στην αγροτική παραγωγή και τα λαϊκά δρώμενα και πραγματοποιούνται αδιάκοπτα τα τελευταία χρόνια στις περιοχές εφαρμογής των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης των νομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παραδοτέο θα είναι το πολιτιστικό καλεντάρι, που θα περιλαμβάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους και θα συντηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών με ποικίλες εκδηλώσεις.

Το ερωτηματολόγιο βοηθά καταρχήν στην καταγραφή των φορέων πολιτισμού αλλά και στην καταγραφή και ταξινόμηση των εθίμων και εκδηλώσεων, αντικείμενο της εμπειρογνωμοσύνης η οποία θα καταρτίσει ενιαίο πολιτιστικό ημερολόγιο που θα εκτείνεται στους 12 μήνες του έτους με την οργάνωση και θεματικών πολιτιστικών διαδρομών.

Παρακαλούμε να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. info@anhma.gr