«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Αποτελέσματα αξιολόγησης 1ης προκήρυξη μέτρων του LEADER Ημαθίας - 25/10/2011

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ


Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του Π.Α.Α. Προσέγγιση LEADER (28/02/2011)

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ 28/2/2011 ΣΤΙΣ 19:50

 

Συναντήσεις ενημέρωσης που έλαβαν χώρα:

  • Δευτέρα 10/01/2011, ώρα 20:00, στη Δ.Ε. Αλεξάνδρειας, Δήμος Αλεξάνδρειας
  • Τρίτη 11/01/2011, ώρα 20:00, στη Δ.Ε. Μελίκης, Δήμος Αλεξάνδρειας
  • Τετάρτη 12/01/2011, ώρα 20:00 στη Δ.Ε. Καβασίλων, Δήμος Αλεξάνδρειας
  • Πέμπτη 13/01/2011, ώρα 20:00, στη Δ.Ε. Πλατέος, Δήμος Αλεξάνδρειας
  • Παρασκευή 14/01/2011, ώρα 20:00, στη Δ.Ε. Μακροχωρίου, Δήμος Βέροιας
  • Δευτέρα 17/01/2011, ώρα 20:00, στη Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου, Δήμος Βέροιας
  • Τρίτη 18/01/2011, ώρα 20:00, στη Δ.Ε. Αγγελοχωρίου, Δήμος Νάουσας
  • Τετάρτη 19/01/2011, ώρα 20:00, στη Δ.Ε. Επισκοπής, Δήμος Νάουσας, (ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ)
  • Πέμπτη 20/01/2011, ώρα 20:00, στη Δ.Κ. Αγ. Βαρβάρας, Δήμος Βέροιας (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

Αρχεία 1ης προκήρυξης μέτρων του LEADER Ημαθίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Ενημερωτικό Υλικό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Υποδείγματα Αιτήσεων ενίσχυσης & Φακέλων υποψηφιότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Κριτήρια Επιλεξιμότητας (Ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Κριτήρια Επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ANHMA AE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Θεσμικό Πλαίσιο του προγράμματος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Εγκεκριμένο πρόγραμμα ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε

Υπεύθυνες δηλώσεις