«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

ΕΚΤ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Κατάρτιση-πιστοποίηση δεξιοτήτων-επαγγελματικών προσόντων ανέργων-εργαζομένων στην Ημαθία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 «Κατάρτιση απασχολουμένων ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 «Κατάρτιση - πιστοποίηση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων ανέργων ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία»