«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Leader

Ανειλημμένες Υποχρεώσεις Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

3η Προκήρυξη μέτρων του Τοπικού Προγράμματος Leader Ημαθίας

26/11/2015
Στα πλαίσια της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, στο τοπικό πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER της Ομάδας μας – Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. – ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. με σκοπό τη μεγαλύτερη δημοσιοποίησή της, πραγματοποιεί συναντήσεις ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού που εντάσσονται στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος: • Πέμπτη 18/06/2015, ώρα 20:30΄, στην Αγ. Βαρβάρα, στο Κοινοτικό Κατάστημα Αγ. Βαρβάρας Δήμου Βέροιας. • Παρασκευή 19/06/2015, ώρα 20:30΄, στον Άγ. Γεώργιο στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Δοβρά, Δήμου Βέροιας. • Δευτέρα 22/06/2015, ώρα 20:30΄ στο Μακροχώρι στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Απ. Παύλου Δήμου Βέροιας. • Τρίτη 23/06/2015, ώρα 20:30΄, στον Κοπανό Δήμου Νάουσας στην αίθουσα του ΚΑΠΗ. • Τετάρτη 24/06/2015, ώρα 20:30, στο Αγγελοχώρι στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Ειρηνούπολης Δήμου Νάουσας. • Πέμπτη 25-06-2015, ώρα 20:30΄, στην Καβάσιλα, στο Αμφιθέατρο Γυμνασίου Καβάσιλας Δήμου Αλεξάνδρειας. • Παρασκευή 26/06/2015, ώρα 20:30΄, στο Καμποχώρι, στο Κοινοτικό Κατάστημα Καμποχωρίου Δήμου Αλεξάνδρειας. • Δευτέρα 29/06/2015, ώρα 20:30΄ στην Αγκαθιά, στο Κοινοτικό Κατάστημα Αγκαθιάς Δήμου Αλεξάνδρειας.

Αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων της 3ης Προκήρυξης τοπικού προγράμματος LEADER ΟΤΔ ΑΝΗΜΑ ΑΕ

Ολοκλήρωση του Μέτρου 41 του Άξονα 4 «Προσέγγιση Leader» του ΠΑΑ 2007-2013

LEADER - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Επέκταση μηχανολογικού εξοπλισμού»

Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Επέκταση μηχανολογικού εξοπλισμού»

Αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων της 2ης Προκήρυξης τοπικού προγράμματος LEADER

5/6/2014

Ενημέρωση Μελετητών - Μελετητικών Γραφείων

2η Προκήρυξη μέτρων του Τοπικού Προγράμματος Leader Ημαθίας

Σχεδιασμός και Προώθηση κοινών διαδρομών γεύσεων και πολιτισμού – Διαμόρφωση τουριστικών πακέτων

Υπογράφηκε η σύμβαση υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER