«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Leader CLLD

Ποιο μέλλον θέλετε στις αγροτικές περιοχές - Περιοχές της Υπαίθρου;

ΕΝΤΥΠΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Προσωρινός πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER

Ολοκλήρωση υποβολής προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα Leader CLLD

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης 1ης πρόσκλησης πράξεων Δημοσίου χαρακτήρα CLLD Leader

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (CLLD/LEADER)

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD LEADER

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (CLLD/LEADER)

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (CLLD LEADER)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD LEADER

Προδημοσίευση Παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER CLLD

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα (CLLD/LEADER)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ CLLD/LEADER

CLLD/LEADER - 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα

Κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης CLLD - LEADER

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ της ΗΜΑΘΙΑΣ