«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Ενημέρωση Μελετητών - Μελετητικών Γραφείων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 18/10/2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

 ΤΗΣ Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

 

 

Σας προσκαλούμε σε συνάντηση εργασίας, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013, και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.  (Θεσσαλονίκης 46, Βέροια – τηλ. 2331 020809), προκειμένου να ενημερωθείτε από τα στελέχη της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. για την 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER (προϋποθέσεις, προϋπολογισμοί, παρατηρήσεις κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής, κ.λπ και ότι άλλο θεωρείτε χρήσιμο).

 Κατά την διάρκεια της συνάντησης εργασίας, θα ήταν ωφέλιμο – για όλους μας-  να απαντήσουμε και σε τυχόν ερωτήματά σας, τα οποία θα εκτιμούσαμε αν μας υποβάλλατε γραπτά.