«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

3η Προκήρυξη μέτρων του Τοπικού Προγράμματος Leader Ημαθίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 26/11/2015

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 13/11/2015

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 15/5/2015

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/11/2015 και ΩΡΑ 8:30

 

 

Αρχεία 3ης προκήρυξης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Περίληψη 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝ.ΗΜΑ ΑΕ

Περίληψη 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝ.ΗΜΑ ΑΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

 

Παράρτημα I ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

I ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

Παράρτημα II ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ L123α

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ L123β

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L311 - L312 - L313

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L312-5 cluster

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L313 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ -L321 - L322 - L323

 

Παράρτημα III ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

III. ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ_ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ AN.HMA. A.E.

 

Παράρτημα IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

IV Κριτήρια Επιλογής Δράσης L123α

IV Κριτήρια Επιλογής Δράσης L123β

IV Κριτήρια Επιλογής Δράσης L313-5

IV Κριτήρια Επιλογής Δράσεων L311, L312 & L313

IV Κριτήρια Επιλογής Δράσης L312-5

IV Κριτήρια Επιλογής Δράσης L313 ΔΗΜΟΣΙΑ - L321 -L322 -L323

IV Κριτήρια Επιλογής Δράσης L323-5

 

Παράρτημα V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ANHMA

 

Παράρτημα VI ΤΣΠ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΣΠ ΗΜΑΘΙΑΣ Προδιαγραφές

 

Παράρτημα VII ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

FEK_2718 Υγειονομικοί όροι

KAN_800-2008

systasi-2003

Προδιαγραφές Μελέτης Αισθητικής Θεώρησης

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

2974 Τροποποίηση της ΚΥΑ Αγροτουρισμού

fek_kya agrot_670

ΚΥΑ

1η TΡΟΠ ΚΥΑ 401-10.03.2010

KYA 401 2010

ΦΕΚ 2η Τροποποίηση ΚΥΑ 401 2010

ΥΑ

1η Τροποποίηση ΥΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ 1577 16254_23_11_2012

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ 1577 Β4Β7Β-ΡΒΖ

3η ΤΡΟΠ ΥΑ ΦΕΚ 3128

ΥΑ_ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ_1577

 

Παράρτημα VIII ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε

Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα 2013 ΑΝ ΗΜΑ Α Ε

 

Παράρτημα IX ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ

Προδιαγραφές Μελέτης Αισθητικής Θεώρησης

 

Υπεύθυνες Δηλώσεις

ΥΔ επενδυτή

ΥΔ Ιδιωτική Συμμετοχή

ΥΔ ΜΜΕ

ΥΔ Προβληματική

 

Υποστηριστικά αρχεία διάφορες Απαντήσεις ΥΠΑΑΤ

apanthseis ypoyrgeioy III_12-11

apanthseis ypoyrgeioy II_20-10

apanthseis ypoyrgeioy I_28-09

Απαντήσεις ερωτημάτων προκηρύξεων_VI_208

Απαντήσεις ερωτημάτων προκηρύξεων_V_31

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ_ΔΡΑΜΑ_ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ_ΔΑΠΑΝΩΝ

24-10-2013 ΑΠΑΝΤΗΣΗ προς ΑΝΕΘ για ΙΚΕ

Απαντήσεις ερωτημάτων προκηρύξεων_ΙV_2501 (ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π.Α ΤΩΝ Ο.Τ.Α)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΥΕ NET METTERING

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 3ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER