«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων απασχολούμενων»