«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

LEADER - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 14/7/2015

Στα πλαίσια της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, στο τοπικό πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER της Ομάδας μας – Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. – ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. με απόφαση της Ε.Δ.Π. LEADER της 13/7/2015 και σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 401/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 και ΩΡΑ 13:00