Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader IIΗ Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER II αποτελεί την μεγαλύτερη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 1996-2000 σε μέγεθος και σημασία. Στην Ημαθία άρχισε να εφαρμόζεται μετά την έγκριση ενός Προγράμματος Ολοκληρωμένης Τοπικής Αγροτικής Ανάπτυξης, που συνέταξε και υπέβαλε η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. στο Υπουργείο Γεωργίας, και ουσιαστικά από την 5/9/1996, ημερομηνία κατά την οποία υπογράφηκε η σχετική σύμβαση με το Υπουργείο Γεωργίας και την Ομάδα Τοπικής Δράσης “Αναπτυξιακή Ημαθίας Α.Ε.” (ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. ). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ύψος του 1,44 δις δρχ ενώ από τον Μάρτιο του 1999, και ύστερα από αίτημά της, το ποσό αυτό διαμορφώνεται στα 2 δις δρχ.

Το πρόγραμμα της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. εμπεριέχει τα μέτρα:

Μέτρο 1

Αφορά στην πλήρη κάλυψη των επιλέξιμων οικονομικών αναγκών της εταιρείας για εφαρμογή της Πρωτοβουλίας Leader II.

Μέτρο 2
Κατάρτιση

που αφορά εκπαιδευτικές δραστηριότητες προς τους επενδυτές οι οποίοι είναι ενταγμένοι στην Πρωτοβουλία Leader II.

Μέτρο 3
Αγροτουρισμός

όπου αποσκοπεί σε ενίσχυση επενδυτικών δραστηριοτήτων με στόχο την ανάπτυξη του αγροτουρισμού τόσο υπό μορφή αύξησης των καταλυμμάτων και της τουριστικής περιόδου, όσο και υπό μορφή παρεμφερών λειτουργιών όπως οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Μέτρο 4
Μικρές Επιχειρήσεις

με στόχο την ενίσχυση για την ίδρυση, επέκταση και εκσυχρονισμό επιχειρήσεων μικρού μεγέθους και παραγωγής προϊόντων εκτός διατροφής.

Μέτρο 5
Αξιοποίηση Επιτόπου και Εμπορία της Γεωργικής Παραγωγής

που αποσκοπεί τόσο στην ενίσχυση και ανάπτυξη της επιτόπιας παραγωγής και εμπορίας παραδοσιακών, για την περιοχή παρέμβασης, προϊόντων όσο και την προώθηση νέων τεχνικών παραγωγής σε αυτά (πχ. βιολογικά προϊόντα).

Μέτρο 6
Περιβάλλον

το οποίο αφορά ενίσχυση πρωτοβουλιών οι οποίες αποσκοπούν στην ανάδειξη και αξιοποίηση των χαρακτηριστικών τοποθεσιών (πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία, και πλεονεκτημάτων της περιοχής).

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε