Υλοποίηση δράσεων σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ημαθίας
στο πλαίσιο διακρατικού προγράμματος
«Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων»
της Αναπτυξιακής Νομού Ημαθίας Α.Ε.

Η Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε., Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., είναι εταίρος στο διακρατικό πρόγραμμα του Άξονα 4 – Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER με τίτλο «Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων», το οποίο αφορά μια διακρατική συνεργασία μεταξύ 16 Ομάδων Τοπικής Δράσης από 4 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο και Πορτογαλία), με βασική επιδίωξη την ανάπτυξη τοπικών, ενδοπεριφερειακών και διακρατικών δράσεων συλλογικού ενδιαφέροντος, για την επίτευξη συνεργιών και τη δημιουργία ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον τομέα του γαστρονομικού τουρισμού. 

Στο πλαίσιο αυτό, και κατόπιν της σχετικής έγκρισης με αριθμ. πρωτ. Φ.14/373/75689/Γ1/4-6-2013 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ενιαίος Διοικητικός Τομέας Π/Βάθμιας και Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης – Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. – Τμήμα Γ΄ Μαθητικών Θεμάτων) σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και τους Σχολικούς Συμβούλους της Π.Ε. Ημαθίας, προγραμμάτισε και υλοποίησε την α΄ φάση δράσεων σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ημαθίας που αφορούν: 

Ά Φάση: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα – «θεατρικό παιχνίδι», διάρκειας 90 λεπτών (δύο διδακτικές ώρες), με την οργάνωση και επίβλεψη ενός εμψυχωτή και μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων παιδιών, 25 παιδιά. Το θεατρικό παιχνίδι διαφέρει στο περιεχόμενό του για τα παιδιά Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού από εκείνο των παιδιών στις τάξεις Δ’, Ε΄ και ΣΤ΄.

Στην πρώτη ομάδα παιδιών η βάση της τεχνικής του θεατρικού παιχνιδιού θα είναι η μουσικοκινητική αγωγή, η ενεργοποίηση της φαντασίας και οι μεταμορφώσεις των παιδιών. Τα παιδιά θα μεταμορφωθούν σε σκουλήκια και θα ξεκινήσουν ένα μεγάλο, φανταστικό ταξίδι με οδηγό τους το «μεγάλο σκουλήκι» (εμψυχωτής). Θα περάσουν από διάφορα μέρη της Ελλάδας και της Ευρώπης και θα γνωρίσουν και θα «δοκιμάσουν» διαφορετικά προϊόντα. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουν διάφορα υλικά (κουβάδες, χώμα, σπόρους, νερό κ.ά.) και θα πλάσουν σβόλους για βιωματικό παιχνίδι, γύρω από την καλλιέργεια.

Στη δεύτερη ομάδα παιδιών θα επιχειρηθεί ένα θεατρικό παιχνίδι με βάση τα τοπικά προϊόντα. Τα παιδιά θα μεταμορφωθούν σε μάγειρες, θα παίξουν «κρυμμένο θησαυρό» με τα προϊόντα, θα συζητήσουν για τις καλλιέργειες των προϊόντων και την τυποποίηση – συσκευασία τους και τέλος θα δημιουργήσουν ένα τοπικό «πιάτο» για να δοκιμάσουν. Και η δεύτερη ηλικιακή ομάδα θα καλλιεργήσει με τους σβόλους ως κλείσιμο με βιωματικό παιχνίδι και ζωγραφιές επί των δραστηριοτήτων. 

Τονίζεται ότι, η ά φάση του προγράμματος υλοποιήθηκε στους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2013.

Στη Β΄ Φάση και σε επόμενο εκπαιδευτικό έτος τα σχολεία που συμμετείχαν στην ά φάση,  θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα δεύτερο κύκλο εκπαιδευτικού προγράμματος, βασισμένο σε εκπαιδευτικό φάκελο. Η διάρκεια είναι  90 λεπτά  (δύο διδακτικές ώρες), με τη συμμετοχή ενός εμψυχωτή.  Ο εκπαιδευτικός φάκελος που θα διανεμηθεί θα περιέχει:

Α) Μία εικονογραφημένη ιστορία μέσα από την οποία τα παιδιά, με τρόπο εύληπτο και κατανοητό, θα εξοικειωθούν με έννοιες όπως: οικοσύστημα, βιοποικιλότητα, γαστρονομικός πολιτισμός, καλλιέργεια και διατήρηση τοπικών ποικιλιών, ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, αειφόρος ανάπτυξη κλπ. Μέσα από την πλοκή, τους χαρακτήρες και τη δράση των ηρώων θα προκύψουν έννοιες, προβληματισμοί αλλά και η φιλοσοφία και ο στόχος της εκπαιδευτικής δράσης. Η ιστορία θα αποτελέσει το βασικό κορμό ώστε να αναπτυχθούν στη συνέχεια, θέματα για επεξεργασία και μελέτη, δραστηριότητες, παιχνίδια και βιωματικές δράσεις με διαφοροποιημένο περιεχόμενο και βαθμό δυσκολίας ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθυνόμαστε (6-8 και 9-12 ετών).

Β) Ενημερωτικό υλικό για παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς αντιστοίχως ως εξής:

  • Ενημερωτικό-πληροφοριακό έντυπο υλικό (αφίσα / φυλλάδιο), αποσαφήνισης βασικών εννοιών ανά ηλικιακή ομάδα (6-8 και 9-12 ετών), οι οποίες θα εμπλουτίσουν θεωρητικά την όλη εκπαιδευτική δράση. Τα παιδιά και ο εκπαιδευτικός θα μπορούν να ανατρέχουν εκεί, να ενημερώνονται και να συνδέουν την κάθε δραστηριότητα με τις αντίστοιχες έννοιες.
  • Ενημερωτικό φυλλάδιο για γονείς μέσω του οποίου θα ενημερωθούν  για τους στόχους της ενέργειας και θα κληθούν να βοηθήσουν τα παιδιά (όπου χρειαστεί) στο σπίτι.
  • Φυλλάδιο προς τον εκπαιδευτικό με προτεινόμενες δραστηριότητες και θεματικές ανά ηλικιακή ομάδα (6-8 και 9-12 ετών) οι οποίες θα μπορούν να δουλευτούν στην τάξη.

Ο φάκελος θα συνοδεύεται και από βιωματικό πρόγραμμα με πληθώρα δραστηριοτήτων και ασκήσεις προσαρμοσμένες ανά ηλικιακή ομάδα (6-8 και 9-12 ετών). Θα διανεμηθεί επίσης ενημερωτικό υλικό με δραστηριότητες και παιχνίδια, παρατήρησης, συσχετισμών, αντιστοίχισης, κατανόησης κλπ. ανά ηλικιακή ομάδα. Τέλος για την υποστήριξη των παραπάνω βιωματικών δράσεων θα διατίθεται και εποπτικό υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στη σχολική τάξη κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων, προσαρμοσμένο στην ηλικιακή ομάδα στην οποία θα παρουσιάζεται. Το εποπτικό υλικό θα περιλαμβάνει: ενημερωτικά Banner, επιδαπέδια Banner με χάρτες, σχεδιαγράμματα, παιχνίδια κλπ. τα οποία θα μπορούν να αναρτηθούν στη σχολική τάξη ή να χρησιμοποιηθούν στο πάτωμα.

Το παιδαγωγικό υλικό θα περιλαμβάνει: διατροφικά προϊόντα όπως φρούτα, λαχανικά, τυροκομικά δημητριακά κλπ. για την υλοποίηση βιωματικών  παιχνιδιών και εργαστηρίων, γυάλινα βαζάκια, ποδιές και σκούφοι μαγειρικής, καλάθια, σακούλες μαναβικής, κονκάρδες, κενές συσκευασίες από γάλα, χυμούς κλπ καπάκια μπουκαλιών νερού.  

Η οργάνωση της υλοποίησης των δράσεων αυτών έγινε σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας κ.κ. Κουτσουπιά Φώτιο, Παπαγεωργίου Γεώργιο, Σταγιόπουλο Πέτρο και Χαλκιά Γεώργιο, την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Π. Εκπαίδευσης Ημαθίας κα Αντωνιάδου Έφη, καθώς και τους διευθυντές των σχολείων.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ MEDEAT

Α/Α

Σχολική Μονάδα

Α

ΗΛΙΚΙΑΚΗ

ΟΜΑΔΑ

Β

ΗΛΙΚΙΑΚΗ

ΟΜΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

1&2

ΔΣ Λουτρού

Β+Γ=24

Ε=22

07 ΝΟΕ 2013

2-3 & 4-5

3&4

ΔΣ Νησίου

Α=20

Ε=13

05 ΝΟΕ 2013

2-3 &4-5

5

ΔΣ Μαρίνας – Πολλών Νερών – Γιαννακοχωρίου

 

ΣΤ=25

21 ΝΟΕ 2013

2-3

6&7

ΔΣ Μονοσπίτων – Χαρίεσσας

(Χ)Α23

(Μ)Δ=25

14 ΝΟΕ 2013

1-2 & 4-5

8

ΔΣ Καβάσιλας

 

Ε+ΣΤ=17

10 ΔΕΚ 2013

5-6

9

ΔΣ Σταυρού

Α+Β+Γ=31

 

10 ΔΕΚ 2013

2-3

10

ΔΣ Κουλούρας

 

Ε+ΣΤ=24

19 ΝΟΕ 2013

2-3

11

3ο ΔΣ Μακροχωρίου

 

Ε=20

04 ΝΟΕ 2013

2-3

12

ΔΣ Αγ. Γεωργίου

Γ=27

 

25 ΝΟΕ 2013

2-3

13

ΔΣ Αγ. Μαρίνας – Τριλόφου

 

Ε=25

13 ΝΟΕ 2013

2-3

14

ΔΣ Αγγελοχωρίου

Β=21

 

11 ΝΟΕ 2013

2-3

15

ΔΣ Π. Προδρόμου – Αγ. Τριάδας

 

Ε+ΣΤ=23

26 ΝΟΕ 2013

2-3

16

ΔΣ Πλατέος

 

Ε1+Ε2=27

02 ΔΚΕ 2013

5-6

17

ΔΣ Κορυφής

 

Ε+ΣΤ=35

28 ΝΟΕ 2013

2-3

18

ΔΣ Λιανοβεργίου

Γ2=16

 

02 ΔΕΚ 2013

2-3

19

ΔΣ Πλατάνου

Γ+ΣΤ=27

 

03 ΔΕΚ 2013

2-3

20

ΔΣ Τρικάλων

 

Γ+Ε=21

09 ΔΕΚ 2013

2-3

 

 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε