«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. - ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Νέα - ανακοινώσεις

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Τεληγιαννίδης Θεόφιλος
Τεληγιαννίδης Θεόφιλος
Πρόεδρος ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι,

Η ανάπτυξη είναι μια διαρκής προσπάθεια μέγιστης και αποτελεσματικής αξιοποίησης των ευκαιριών που παρουσιάζονται κατά περιόδους, στο πλαίσιο μιας καταγεγραμμένης και σταδιακά υλοποιούμενης στρατηγικής.

Μια περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη που εδράζεται στις αναγκαίες υποδομές και κινητοποιεί το παραγωγικό δυναμικό, δίνει ίσες ευκαιρίες στους πολίτες και προϋποθέτει ισχυρή και ενεργή εταιρική σχέση.

Οι Αναπτυξιακές Εταιρίες, αποτελούν τη βούληση των τοπικών φορέων και των κοινωνιών, για το είδος, τον τρόπο και τη διαδικασία προώθησης της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.

  • Ανοίγουν νέους δρόμους, πρωτοστατούν, τολμούν, με στόχο την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας, παρά την κρίση που διανύει η χώρα μας.
  • Ενισχύουν τις συμμαχίες με την κοινωνία και τους θεσμούς
  • Στοχεύουν στην ενεργή συμμετοχή για ένα «μέτωπο ανάπτυξης» μαζί με τους εταίρους της περιοχής.
  • Είναι τα σημαντικά εργαλεία της αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.
  • Λειτουργούν σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ως πυρήνες συγκέντρωσης τεχνογνωσίας ανθρώπων με αγάπη και απόφαση να μείνουν και να προσφέρουν στον τόπο τους.

Στην προσπάθεια αυτή, που στην Ημαθία και την Κεντρική Μακεδονία υλοποιείται στοχευμένα και προγραμματισμένα, οι άνθρωποι και οι δομές έχουν πρωτεύοντα ρόλο.

Η Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. και τα στελέχη της, έδειξαν στο παρελθόν -των μεγαλύτερων ευκαιριών- την αξία και τη δυναμική της, με έργο ορατό και χειροπιαστό σε όλες τις πλευρές του νομού μας.

Σήμερα η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. συνεχίζει, με την ίδια εργατικότητα, υπευθυνότητα και σύνεση, να αποτελεί ένα σημαντικό και αναντικατάστατο εργαλείο για την περιοχή μας, που καλείται να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε, αυτό θα κάνουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Ο Πρόεδρος