--> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Ενεργά προγράμματα της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Τρέχουσες προκηρύξεις

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα (CLLD/LEADER)

Ημερομηνία 27/6/2018
Κατηγορία Leader CLLD

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 161/20-04-2018  1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020  ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» Π.Α.Α. 2014 -2020 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»  

Αναλυτικά »

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΡΑΣΗΣ - ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ημερομηνία 5/6/2018
Κατηγορία Ειδήσεις

Συνεργαζόμαστε – Αναβαθμιζόμαστε - Αποκτούμε Ταυτότητα Η Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου  Οικονομίας & Ανάπτυξης  ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 « Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου ». Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη Δ

Αναλυτικά »

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ CLLD/LEADER

Ημερομηνία 15/5/2018
Κατηγορία Leader CLLD

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.» ΜΕΤΡΟ 19: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER Στα πλαίσια της 1 ης πρόσκλησης παρεμβάσεων Δημοσίου χαρακτήρα για την υποβολή προτάσεων , στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER  της Ομάδας μας – Αναπτυξι

Αναλυτικά »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER

Ημερομηνία 15/5/2018
Κατηγορία Leader CLLD

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Ν. Ημαθίας , του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.), Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD / LEADER, Υπομέτρο 19.2, Δράση 19.2.4., η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. , δημοσιοποίησε την 1 η πρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2)  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEAD

Αναλυτικά »

CLLD/LEADER - 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα

Ημερομηνία 27/4/2018
Κατηγορία Leader CLLD

CLLD/ LEADER 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (1711/11-04-2018) Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του Π.Α.Α. 2014-2020, Μέτρο 19.2, Υπομέτρο 19.2.4 για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. Α.Α.Ε – Ο.Τ.Α., ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δι

Αναλυτικά »