«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Ενεργά προγράμματα της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Τρέχουσες προκηρύξεις

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης 1ης πρόσκλησης πράξεων Δημοσίου χαρακτήρα CLLD Leader

Ημερομηνία 24/7/2019
Κατηγορία Leader CLLD

19.2.4.2 πίνακας κατάταξης οριστικός 19.2.4.3 πίνακας κατάταξης οριστικός 19.2.4.4 πίνακας κατάταξης οριστικός 19.2.4.5 πίνακας κατάταξης οριστικός

Αναλυτικά »

Ολοκλήρωση υποβολής προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα Leader CLLD

Ημερομηνία 24/7/2019
Κατηγορία Leader CLLD

Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00, η ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων Στήριξης στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 ”Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων” (παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα)– LEADER / CLLD . Συνολικά υποβλήθηκαν 26 Αιτήσεις Στήριξης, με την αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη να ανέρχεται στα 4.479.402,86 ευρώ, υπ

Αναλυτικά »

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (CLLD/LEADER)

Ημερομηνία 10/6/2019
Κατηγορία Leader CLLD

2 η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα Με την από 05/06/2019 Απόφαση της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., τροποποιείται η 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, ως προς τα εξής σημεία: Α) Στην Αναλυτική Πρόσκληση: Τροποποιούνται οι Δικαιούχοι της υποδράσης 19.2.2.6 στην παράγραφο 1 το

Αναλυτικά »

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD LEADER

Ημερομηνία 13/5/2019
Κατηγορία Leader CLLD

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. Στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (CLLD LEADER) του τοπικού της προγράμματος, η Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. διοργανώνει ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις, για όλους όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες επένδυσης που προσφέρει, με ποσοστά ενίσχυσης που κυμαίνονται από 45% έως 65% ανά περίπτωση. Στις εκδηλώσεις θα παρουσιασθούν αναλυτικά: η Πρόσκληση, με τις δυνατότητες επενδύσεων που προσφέρει

Αναλυτικά »

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (CLLD/LEADER)

Ημερομηνία 10/5/2019
Κατηγορία Leader CLLD

Τροποποίηση της 1 ης Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα Με την από 08/05/2019 Απόφαση της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., τροποποιείται η 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, ως προς τα εξής σημεία: Α) Στην Αναλυτική Πρόσκληση: Διαγράφεται η πρόταση ” … ενώ απαιτείται κατά την υποβολή και η προσκόμιση

Αναλυτικά »

CLLD LEADER ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Ημερομηνία 11/4/2019 12:28:54 μμ
Κατηγορία Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Αναλυτικά »

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (CLLD LEADER)

Ημερομηνία 5/4/2019
Κατηγορία Leader CLLD

CLLD/ LEADER 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (182/04-04-2019) Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του Π.Α.Α. 2014-2020, Μέτρο 19.2, Υπομέτρα 19.2.2, 19.2.3, 19.2.6 και 19.2.7 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. Α.Α.Ε – Ο.Τ.Α., ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην 1 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται

Αναλυτικά »

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD LEADER

Ημερομηνία 7/3/2019
Κατηγορία Leader CLLD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΤΗΣ Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. Η Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., ανακοινώνει σήμερα – με τη δημοσιοποίηση του Πίνακα Αποτελεσμάτων -  την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των Αιτήσεων Στήριξης που υποβλήθηκαν στην 1 η Πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, του Υπομέτρου 19.2. «Πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα» του Π.Α.Α. 2014-2020. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 13215/30-11-2017, η υπ

Αναλυτικά »

Προδημοσίευση Παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER CLLD

Ημερομηνία 29/1/2019
Κατηγορία Leader CLLD

Η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. ανακοινώνει την προδημοσίευση του σχεδίου της  1ης   Πρόσκλησης για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣ E ΩΝ στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2:  «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»  (πράξεων  ιδιωτικού χαρακτήρα) του ΜΕΤΡΟΥ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του Π.Α.Α. 2014-2020 στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος  «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδο

Αναλυτικά »

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Ημερομηνία 20/12/2018
Κατηγορία Ανακοινώσεις

Νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ - «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων»  με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και

Αναλυτικά »