3η προκήρυξη μέτρων του Τοπικού Προγράμματος Leader Ημαθίας
Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Ενεργά προγράμματα της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Τρέχουσες προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης έργου με πολιτικό μηχανικό και οικονομολόγο

Ημερομηνία 7/4/2017
Κατηγορία Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Η εταιρία με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.», ύστερα από την με ημερομηνία 01/03/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 για την

Αναλυτικά »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης έργου με οικονομολόγο λογιστή Α' τάξης

Ημερομηνία 7/4/2017
Κατηγορία Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Η εταιρία με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.», ύστερα από την με ημερομηνία 01/03/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 για την

Αναλυτικά »

Κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης CLLD - LEADER

Ημερομηνία 14/12/2016
Κατηγορία Leader CLLD

Μόλις χθες, Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016, γνωστοποιήθηκε η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης στις Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης (CLLD – LEADER), στα πλαίσια του Π.Α.Α. 2014-2020, εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ύψος του συνολικού Τοπικού Προγράμματος (μετά την διαδικασία αναμόρφωσης του προϋπολογισμού που αναμένεται να ακολουθήσει) της Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακής Ημαθίας, αναμένεται να ανέλθει στα 7.224.000 ευρώ συνολικά, τα οποία αντιστοιχούν σε 5.050.000 ευρώ εγκεκριμένης

Αναλυτικά »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 11/7/2016

Ημερομηνία 5/7/2016
Κατηγορία Ανακοινώσεις

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην συνεδρίαση της 16/06/2016 και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Αναπτυξιακής Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. - ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. – σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της στην οδό Θεσ/νίκης 46 στη Βέροια, την 11η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 18 η Ιουλίου 2016 ημέρα Δε

Αναλυτικά »

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ της ΗΜΑΘΙΑΣ

Ημερομηνία 4/7/2016
Κατηγορία Leader CLLD

Στα πλαίσια της προετοιμασίας της Αναπτυξιακής Νομού Ημαθίας Α.Ε. – ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. του τοπικού προγράμματος που αφορά στο Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του CLLD/LEADER  (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» πραγματοποιεί ενέργειες ενημέρωσης - συναντήσεις με τον τοπικό πληθυσμό της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης του προγράμματος:   Δευτέρα 4 Ιουλίου 20

Αναλυτικά »

Τι σας ενδιαφέρει να κάνετε

Ημερομηνία 18/6/2016

Πείτε μας την επενδυτική σας ιδέα (απλώς τον κλάδο δραστηριοποίησης, για παράδειγμα "Παραγωγή γλυκών του κουταλιού"), αναφέροντας παράλληλα και την περιοχή που σας ενδιαφέρει, προκειμένου να συνυπολογισθεί στον Σχεδιασμό Δράσης για το μέλλον. Σημειώνεται ότι η οποιαδήποτε αναφορά σας, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση υποβολή πρόιτασης για χρηματοδοότηση και δεν δημιουργεί καμία απολύτως υποχρέωση προς εσάς, ενώ η αναφορά των στοιχείων σας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να μπο

Αναλυτικά »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ημερομηνία 23/2/2016
Κατηγορία Ανακοινώσεις

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην συνεδρίαση της 19/02/2016 και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Αναπτυξιακής Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. - ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. - σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της στην οδό Θεσ/νίκης 46 στη Βέροια, την 15η Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 22 α Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη τ

Αναλυτικά »

Ανειλημμένες Υποχρεώσεις Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Ημερομηνία 14/12/2015
Κατηγορία Leader

Σχετ.: Το αρ. πρωτ. 4600/19.10.2015 έγγραφό μας. Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και με δεδομένη την οριστικοποίηση του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, διευκρινίζεται αναφορικά με την επιλεξιμότητα των ανειλημμένων υποχρεώσεων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ότι προκειμένου τα έργα ή επενδυτικά σχέδια που μεταφέρονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο νέο Πρόγραμμα να είναι επιλέξιμα, θα πρέπει να έχει υποβληθεί από τον δικαιούχο τουλάχιστον ένα αίτημα πληρωμ

Αναλυτικά »