«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Ενεργά προγράμματα της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Τρέχουσες προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων ανέργων»

Ημερομηνία 14/2/2022
Κατηγορία ΕΚΤ

Με την από 14-3-2022 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου "Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων" μετατέθηκε για την Πέμπτη 17-3-2022 και ώρα 14.00, λόγω τεχνικων προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην Πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων κατά την αρχικώς ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία.

Αναλυτικά »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 - Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων απασχολουμένων

Ημερομηνία 30/5/2021
Κατηγορία ΕΚΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 - «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων απασχολουμένων» Κωδικός Πρόσκλησης: 9vi.1_anhma_04 prosklhsh_report_10276_ΟΡΙΣΤΙΚΟΠ.pdf 125_3642_6255_304_5426860.pdf 1a2_Ο.Ι.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_I_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ_v1_301015.docx INDICATOR FICHE_CO05_EKT.xlsx INDICATOR FICHE_CR03.xlsx INDICATOR FICHE_T1263.xlsx INDICATOR FICHE_T1385.xlsx ΑΠΟΔΟΧΗ_ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΥ_ΚΟΣΤΟΥΣ.pdf Ε I.1_6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΑΞ

Αναλυτικά »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 - Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων ανέργων

Ημερομηνία 29/5/2021
Κατηγορία ΕΚΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 - «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων ανέργων» Κωδικός Πρόσκλησης: 9vi.1_anhma_03 prosklhsh_report_10275_ΟΡΙΣΤΙΚΟΠ.pdf 125_3630_6144_304_5426850.pdf 1a2_Ο.Ι.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_I_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ_v1_301015.docx INDICATOR FICHE_CO01_EKT.xlsx INDICATOR FICHE_CR03.xlsx INDICATOR FICHE_T1263.xlsx INDICATOR FICHE_T1385.xlsx ΑΠΟΔΟΧΗ_ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΥ_ΚΟΣΤΟΥΣ.pdf Ε I.1_6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΑΞΗΣ_v1_3

Αναλυτικά »

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Κατάρτιση-πιστοποίηση δεξιοτήτων-επαγγελματικών προσόντων ανέργων-εργαζομένων στην Ημαθία

Ημερομηνία 5/11/2020
Κατηγορία ΕΚΤ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων ανέργων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία» και «Κατάρτιση απασχολουμένων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία» Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ανακοινώνει την υλοποίηση τριών προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και επαγγελματι

Αναλυτικά »

Ποιο μέλλον θέλετε στις αγροτικές περιοχές - Περιοχές της Υπαίθρου;

Ημερομηνία 23/6/2020
Κατηγορία Leader CLLD

Λάβετε μέρος στη διαμόρφωση του μέλλοντος των αγροτικών περιοχών - Περιοχών της Υπαίθρου Θέλετε να βοηθήσετε να "επηρεάσετε" τις πολιτικές για την Ύπαιθρο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο; Βοηθήστε μας απαντώντας σε αυτήν την έρευνα που διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά! Μαζί με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ομάδων Τοπικής Δράσης (ELARD), το Ελληνικό Δίκτυο Ομάδων Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER, έχουμε δημιουργήσει έναν ιστότοπο - (έρευνα) για να γνωρίσουμε από πρώτο χέρι τη γνώμη του ευ

Αναλυτικά »