«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Ενεργά προγράμματα της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Τρέχουσες προκηρύξεις

Λειτουργία προστασίας της Δημόσιας Υγείας - ΑΝΗΜΑ ΑΕ

Ημερομηνία 16/3/2020
Κατηγορία Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας, και σε εφαρμογή των μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί, η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. λαμβάνει έκτακτα μέτρα προστασίας. Συγκεκριμένα, από σήμερα Δευτέρα 16 Μαρτίου και για τις επόμενες τρεις (3) εβδομάδες, η επικοινωνία με την εταιρία θα μπορεί να γίνεται μόνο τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2331 020809, 020321, ή μέσω e-mail στην διεύθυνση info@anhma.gr. Παρακαλούμε θερμά όλους του ενδιαφερομένους και τους συν

Αναλυτικά »

Προσωρινός πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER

Ημερομηνία 24/2/2020
Κατηγορία Leader CLLD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΤΗΣ Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. Μετά την ολοκλήρωση του Δειγματοληπτικού Διοικητικού Ελέγχου των Αιτήσεων Στήριξης στα πλαίσια της 1 ης Προκήρυξης για την υποβολή προτάσεων παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, του Υπομέτρου 19-2 Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε ανακοινώνει τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης των Αιτήσεων Στήρι

Αναλυτικά »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 «Κατάρτιση απασχολουμένων ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία»

Ημερομηνία 16/10/2019
Κατηγορία ΕΚΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 - «Κατάρτιση απασχολουμένων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία.» Κωδικός Πρόσκλησης: 9vi.1_anhma_02 0_Προσκληση ΕΚΤ 2_15102019144945-ΟΡΟΣΤΙΚΟΠ.pdf 125_3642_6255_304_5426860.pdf 1a2_Ο.Ι.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_I_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ_v1_301015.docx INDICATOR FICHE_CO05_EKT.xlsx INDICATOR FICHE_CR03.xlsx INDICATOR FICHE_T1263.xlsx INDICATOR FICHE_T1385.xlsx ΑΠΟΔΟΧΗ_ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΥ_ΚΟΣΤΟΥΣ.pdf Ε I.1

Αναλυτικά »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 «Κατάρτιση - πιστοποίηση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων ανέργων ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία»

Ημερομηνία 16/10/2019
Κατηγορία ΕΚΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 - «Κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων ανέργων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία.» Κωδικός Πρόσκλησης: 9vi.1_anhma_01 0_Προσκληση ΕΚΤ 1_15102019144537-ΟΡΙΣΤΙΚΟΠ.pdf 125_3630_6144_304_5426850.pdf 1a2_Ο.Ι.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_I_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ_v1_301015.docx INDICATOR FICHE_CO01_EKT.xlsx INDICATOR FICHE_CR03.xlsx INDICATOR FICHE_T1263.xlsx INDICATOR FICHE_T1385.xlsx {{

Αναλυτικά »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ημερομηνία 1/10/2019
Κατηγορία Ανακοινώσεις

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην συνεδρίαση της 26/09/2019 και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Αναπτυξιακής Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. - ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. – σε Γ΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της στην οδό Θεσ/νίκης 46 στη Βέροια, την 15η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30' με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 01 η Νοεμβρί

Αναλυτικά »

Ολοκλήρωση υποβολής προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα Leader CLLD

Ημερομηνία 24/7/2019
Κατηγορία Leader CLLD

Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00, η ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων Στήριξης στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 ”Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων” (παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα)– LEADER / CLLD . Συνολικά υποβλήθηκαν 26 Αιτήσεις Στήριξης, με την αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη να ανέρχεται στα 4.479.402,86 ευρώ, υπ

Αναλυτικά »

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης 1ης πρόσκλησης πράξεων Δημοσίου χαρακτήρα CLLD Leader

Ημερομηνία 24/7/2019
Κατηγορία Leader CLLD

19.2.4.2 πίνακας κατάταξης οριστικός 19.2.4.3 πίνακας κατάταξης οριστικός 19.2.4.4 πίνακας κατάταξης οριστικός 19.2.4.5 πίνακας κατάταξης οριστικός

Αναλυτικά »

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (CLLD/LEADER)

Ημερομηνία 10/6/2019
Κατηγορία Leader CLLD

2 η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα Με την από 05/06/2019 Απόφαση της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., τροποποιείται η 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, ως προς τα εξής σημεία: Α) Στην Αναλυτική Πρόσκληση: Τροποποιούνται οι Δικαιούχοι της υποδράσης 19.2.2.6 στην παράγραφο 1 το

Αναλυτικά »

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD LEADER

Ημερομηνία 13/5/2019
Κατηγορία Leader CLLD

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. Στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (CLLD LEADER) του τοπικού της προγράμματος, η Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. διοργανώνει ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις, για όλους όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες επένδυσης που προσφέρει, με ποσοστά ενίσχυσης που κυμαίνονται από 45% έως 65% ανά περίπτωση. Στις εκδηλώσεις θα παρουσιασθούν αναλυτικά: η Πρόσκληση, με τις δυνατότητες επενδύσεων που προσφέρει

Αναλυτικά »