Στοιχεία της επένδυσης «Εγκαταστάσεις συγκέντρωσης αποθήκευσης και εμπορίας της παραγωγής»

Δράση 05-02 Λοιπές επενδύσεις τύπου Καν. 866/90.
Τίτλος επένδυσης Εγκατστάσεις συγκέντρωσης αποθήκευσης και εμπορίας της παραγωγής
Επενδυτής Α.Σ. ΚΟΠΑΣ Σφηκιάς
Διεύθυνση Σφηκιά Μακεδονίδος
Τηλέφωνο 23310-94204
Προϋπολογισμός 36.300.000,00

Εγκατστάσεις συγκέντρωσης αποθήκευσης και εμπορίας της παραγωγής

Εγκατστάσεις συγκέντρωσης αποθήκευσης και εμπορίας της παραγωγής

Εγκατστάσεις συγκέντρωσης αποθήκευσης και εμπορίας της παραγωγής

Συμμετοχή LEADER II 16.335.000,00
Ίδια συμμετοχή 19.965.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Διαμόρφωση παραδοσιακού κτίσματος σε τριόροφη ξενοδοχειακή μονάδα με υπόγειο»

Δράση 03-01 Δημιουργία, εκσυγχρονισμός, επέκταση αγροτουριστικών καταλυμάτων.
Τίτλος επένδυσης Διαμόρφωση παραδοσιακού κτίσματος σε τριόροφη ξενοδοχειακή μονάδα με υπόγειο
Επενδυτής Αφες Αναστασίου Ο.Ε.
Διεύθυνση Νάουσα
Τηλέφωνο 23320-52120
Προϋπολογισμός 60.000.000,00

Διαμόρφωση παραδοσιακού κτίσματος σε τριόροφη ξενοδοχειακή μονάδα με υπόγειο

Διαμόρφωση παραδοσιακού κτίσματος σε τριόροφη ξενοδοχειακή μονάδα με υπόγειο

Διαμόρφωση παραδοσιακού κτίσματος σε τριόροφη ξενοδοχειακή μονάδα με υπόγειο

Συμμετοχή LEADER II 36.000.000,00
Ίδια συμμετοχή 24.000.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Ξενοδοχείο Γ' Κατηγορίας με υπόγειο και κεραμοσκεπή»

Δράση 03-01 Δημιουργία, εκσυγχρονισμός, επέκταση αγροτουριστικών καταλυμάτων.
Τίτλος επένδυσης Ξενοδοχείο Γ' Κατηγορίας με υπόγειο και κεραμοσκεπή
Επενδυτής Αφοι Δουζένη & ΣΙΑ Ο.Ε.
Διεύθυνση Ξηρολίβαδο Βέροιας
Τηλέφωνο 23310-43688
Προϋπολογισμός 80.000.000,00

Ξενοδοχείο Γ' Κατηγορίας με υπόγειο και κεραμοσκεπή

Ξενοδοχείο Γ' Κατηγορίας με υπόγειο και κεραμοσκεπή

Ξενοδοχείο Γ' Κατηγορίας με υπόγειο και κεραμοσκεπή

Συμμετοχή LEADER II 48.000.000,00
Ίδια συμμετοχή 32.000.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Ανακύκλωση άχρηστων νάϋλον»

Δράση 04-04 Εκσυγχρονισμός, επέκταση βιοτεχνιών - μικρών επιχειρήσεων
Τίτλος επένδυσης Ανακύκλωση άχρηστων νάϋλον
Επενδυτής Αφοι Τζουβάρα Ο.Ε.
Διεύθυνση Νάουσα
Τηλέφωνο 23320-25120
Προϋπολογισμός 39.700.000,00

Ανακύκλωση άχρηστων νάϋλον

Ανακύκλωση άχρηστων νάϋλον

 
Συμμετοχή LEADER II 23.820.000,00
Ίδια συμμετοχή 15.880.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Κατασκευή ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων Γ΄ τάξης»

Δράση 03-01 Δημιουργία, εκσυγχρονισμός, επέκταση αγροτουριστικών καταλυμάτων.
Τίτλος επένδυσης Κατασκευή ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων Γ΄ τάξης
Επενδυτής Βαλταδώρος Νικόλαος
Διεύθυνση Αγ. Νικόλαος Νάουσας
Τηλέφωνο 23320-52300, 26372
Προϋπολογισμός 80.000.000,00

Κατασκευή ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων Γ΄ τάξης

Κατασκευή ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων Γ΄ τάξης

Κατασκευή ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων Γ΄ τάξης

Συμμετοχή LEADER II 48.000.000,00
Ίδια συμμετοχή 32.000.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας κατασκευής & εμπορίας ξύλινων επίπλων»

Δράση 04-04 Εκσυγχρονισμός, επέκταση βιοτεχνιών - μικρών επιχειρήσεων
Τίτλος επένδυσης Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας κατασκευής & εμπορίας ξύλινων επίπλων
Επενδυτής Γρηγοριάδης Στυλ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Διεύθυνση Τρίλοφος Δοβράς
Τηλέφωνο 23310-93277, 93290
Προϋπολογισμός 45.000.000,00

Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας κατασκευής & εμπορίας ξύλινων επίπλων

Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας κατασκευής & εμπορίας ξύλινων επίπλων

Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας κατασκευής & εμπορίας ξύλινων επίπλων

Συμμετοχή LEADER II 27.000.000,00
Ίδια συμμετοχή 18.000.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Δημιουργία κυψέλης παραδοσιακών τεχνών στον Τριπόταμο»

Δράση 04-07 Προβολή, προώθηση, εκθέσεις, εκθετήρια, πρατήρια πώλησης, κέντρα και δίκτυα εξυπηρέτησης και στήριξης.
Τίτλος επένδυσης Δημιουργία κυψέλης παραδοσιακών τεχνών στον Τριπόταμο
Επενδυτής ΔΕΤΕΒ "Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ"
Διεύθυνση Προμηθέας Βέροιας
Τηλέφωνο 23310-20244
Προϋπολογισμός 80.000.000,00

Δημιουργία κυψέλης παραδοσιακών τεχνών στον Τριπόταμο

Δημιουργία κυψέλης παραδοσιακών τεχνών στον Τριπόταμο

Δημιουργία κυψέλης παραδοσιακών τεχνών στον Τριπόταμο

Συμμετοχή LEADER II 48.000.000,00
Ίδια συμμετοχή 32.000.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος στην κοίτη του Τριποτάμου»

Δράση 06-01 Αναπλάσεις, αξιοποιήσεις και ανάδειξη τοπίων, περιβάλλοντος και χώρων.
Τίτλος επένδυσης Προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος στην κοίτη του Τριποτάμου
Επενδυτής ΔΕΤΕΒ "Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ"
Διεύθυνση Προμηθέας Βέροιας
Τηλέφωνο 23310-20244
Προϋπολογισμός 80.000.000,00

Προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος στην κοίτη του Τριποτάμου

Προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος στην κοίτη του Τριποτάμου

Προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος στην κοίτη του Τριποτάμου

Συμμετοχή LEADER II 64.000.000,00
Ίδια συμμετοχή 16.000.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Ανάπλαση, αξιοποίηση, ανάδειξη της κοίτης του Τριποτάμου στην περιοχή εκκλησιών της Κοινότητας Τριποτάμου»

Δράση 06-01 Αναπλάσεις, αξιοποιήσεις και ανάδειξη τοπίων, περιβάλλοντος και χώρων.
Τίτλος επένδυσης Ανάπλαση, αξιοποίηση, ανάδειξη της κοίτης του Τριποτάμου στην περιοχή εκκλησιών της Κοινότητας Τριποτάμου
Επενδυτής Δήμος Βέροιας
Διεύθυνση Τριπόταμος Βέροιας
Τηλέφωνο 23310-66776
Προϋπολογισμός 50.000.000,00

Ανάπλαση, αξιοποίηση, ανάδειξη της κοίτης του Τριποτάμου στην περιοχή εκκλησιών της Κοινότητας Τριποτάμου

Ανάπλαση, αξιοποίηση, ανάδειξη της κοίτης του Τριποτάμου στην περιοχή εκκλησιών της Κοινότητας Τριποτάμου

Ανάπλαση, αξιοποίηση, ανάδειξη της κοίτης του Τριποτάμου στην περιοχή εκκλησιών της Κοινότητας Τριποτάμου

Συμμετοχή LEADER II 40.000.000,00
Ίδια συμμετοχή 10.000.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου εκκλησίας Αγ. Γεωργίου (Σφηκιά)»

Δράση 06-15 Αξιοποίηση μοναστηριών και εκκλησιών.
Τίτλος επένδυσης Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου εκκλησίας Αγ. Γεωργίου (Σφηκιά)
Επενδυτής Δήμος Μακεδονίδος
Διεύθυνση Σφηκιά Μακεδονίδος
Τηλέφωνο 23310-96300
Προϋπολογισμός 6.000.000,00

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου εκκλησίας Αγ. Γεωργίου (Σφηκιά)

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου εκκλησίας Αγ. Γεωργίου (Σφηκιά)

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου εκκλησίας Αγ. Γεωργίου (Σφηκιά)

Συμμετοχή LEADER II 4.800.000,00
Ίδια συμμετοχή 1.200.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου»

Δράση 06-15 Αξιοποίηση μοναστηριών και εκκλησιών.
Τίτλος επένδυσης Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου
Επενδυτής Δήμος Μακεδονίδος
Διεύθυνση Δάσκιο Μακεδονίδος
Τηλέφωνο 23310-96300
Προϋπολογισμός 6.000.000,00

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου

Συμμετοχή LEADER II 4.800.000,00
Ίδια συμμετοχή 1.200.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Επανάχρηση νερόμυλου»

Δράση 05-21 Νερόμυλοι - Ανεμόμυλοι.
Τίτλος επένδυσης Επανάχρηση νερόμυλου
Επενδυτής Δήμος Μακεδονίδος
Διεύθυνση Ριζώματα Μακεδονίδος
Τηλέφωνο 23310-96300
Προϋπολογισμός 19.000.000,00

Επανάχρηση νερόμυλου

Επανάχρηση νερόμυλου

 
Συμμετοχή LEADER II 8.550.000,00
Ίδια συμμετοχή 10.450.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Ανάπλαση χώρου πλατείας και ανάδειξη μνημείου της Φύσης Παλαιοκάστρου»

Δράση 06-01 Αναπλάσεις, αξιοποιήσεις και ανάδειξη τοπίων, περιβάλλοντος και χώρων.
Τίτλος επένδυσης Ανάπλαση χώρου πλατείας και ανάδειξη μνημείου της Φύσης Παλαιοκάστρου
Επενδυτής Δήμος Μακεδονίδος
Διεύθυνση Ριζώματα Μακεδονίδος
Τηλέφωνο 23310-96300
Προϋπολογισμός 32.850.000,00

Ανάπλαση χώρου πλατείας και ανάδειξη μνημείου της Φύσης Παλαιοκάστρου

Ανάπλαση χώρου πλατείας και ανάδειξη μνημείου της Φύσης Παλαιοκάστρου

Ανάπλαση χώρου πλατείας και ανάδειξη μνημείου της Φύσης Παλαιοκάστρου

Συμμετοχή LEADER II 26.280.000,00
Ίδια συμμετοχή 6.570.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Σεφέρτζειο»

Δράση 06-14 Πολιτιστικά κέντρα, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων
Τίτλος επένδυσης Σεφέρτζειο
Επενδυτής Δήμος Νάουσας
Διεύθυνση Νάουσα
Τηλέφωνο 23320-22208
Προϋπολογισμός 77.000.000,00

Σεφέρτζειο

Σεφέρτζειο

Σεφέρτζειο

Συμμετοχή LEADER II 61.600.000,00
Ίδια συμμετοχή 15.400.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Τηλεματικό κέντρο πωλήσεων με τηλεαγορά»

Δράση 05-25 Εκθετήρια γεωργικών προϊόντων, χώροι πώλησης, προβολή, προώθηση, τηλεματικό κέντρο, πωλήσεις με τηλεαγορά, δίκτυα διανομής, κέντρα αγροτικών δραστηριοτήτων
Τίτλος επένδυσης Τηλεματικό κέντρο πωλήσεων με τηλεαγορά
Επενδυτής ΕΑΣ Νάουσας
Διεύθυνση Στενήμαχος Νάουσας
Τηλέφωνο 23320-43263
Προϋπολογισμός 29.000.000,00

Τηλεματικό κέντρο πωλήσεων με τηλεαγορά

Τηλεματικό κέντρο πωλήσεων με τηλεαγορά

 
Συμμετοχή LEADER II 17.400.000,00
Ίδια συμμετοχή 11.600.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Ίδρυση Ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων Γ΄τάξης»

Δράση 03-01 Δημιουργία, εκσυγχρονισμός, επέκταση αγροτουριστικών καταλυμάτων.
Τίτλος επένδυσης Ίδρυση Ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων Γ΄τάξης
Επενδυτής Ζησέκα Δήμητρα
Διεύθυνση Βεργίνα
Τηλέφωνο 23310-92900, 92901
Προϋπολογισμός 95.000.000,00

Ίδρυση Ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων Γ΄τάξης

Ίδρυση Ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων Γ΄τάξης

Ίδρυση Ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων Γ΄τάξης

Συμμετοχή LEADER II 57.000.000,00
Ίδια συμμετοχή 38.000.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων»

Δράση 03-01 Δημιουργία, εκσυγχρονισμός, επέκταση αγροτουριστικών καταλυμάτων.
Τίτλος επένδυσης Ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων
Επενδυτής Καραμπέλκος Ιωάννης
Διεύθυνση Αγρόκτημα Νάουσας
Τηλέφωνο 23320-43480
Προϋπολογισμός 70.000.000,00

Ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων

Ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων

Ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων

Συμμετοχή LEADER II 42.000.000,00
Ίδια συμμετοχή 28.000.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Δημιουργία ενός πολυδύναμου κέντρου γευσιγνωσίας»

Δράση 03-04 Κέντρα εστίασης, χώροι γευσιγνωσίας, κ.λ.π.
Τίτλος επένδυσης Δημιουργία ενός πολυδύναμου κέντρου γευσιγνωσίας
Επενδυτής Κεραμίδης Δημήτριος
Διεύθυνση Νάουσα
Τηλέφωνο 23320-25200, 21871
Προϋπολογισμός 53.000.000,00

Δημιουργία ενός πολυδύναμου κέντρου γευσιγνωσίας

Δημιουργία ενός πολυδύναμου κέντρου γευσιγνωσίας

Δημιουργία ενός πολυδύναμου κέντρου γευσιγνωσίας

Συμμετοχή LEADER II 31.800.000,00
Ίδια συμμετοχή 21.200.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Μονάδα επεξεργασίας οργανικών υπολειμμάτων και παραγωγής εδαφοβελτιωτικού»

Δράση 05-07 Βιολογικές καλλιέργειες & προϊόντα ή προϊόντα από βιολογική γεωργία.
Τίτλος επένδυσης Μονάδα επεξεργασίας οργανικών υπολειμμάτων και παραγωγής εδαφοβελτιωτικού
Επενδυτής Κοινοπραξία ΑΛΜΜΕ
Διεύθυνση Μελίκη
Τηλέφωνο 23310-97413
Προϋπολογισμός 80.000.000,00

Μονάδα επεξεργασίας οργανικών υπολειμμάτων και παραγωγής εδαφοβελτιωτικού

Μονάδα επεξεργασίας οργανικών υπολειμμάτων και παραγωγής εδαφοβελτιωτικού

 
Συμμετοχή LEADER II 48.000.000,00
Ίδια συμμετοχή 32.000.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Ίδρυση μονάδας κατασκευής πλαστικών εξαρτημάτων & συναφών ειδών»

Δράση 04-03 Νέες βιοτεχνίες - μικρές επιχειρήσεις.
Τίτλος επένδυσης Ίδρυση μονάδας κατασκευής πλαστικών εξαρτημάτων & συναφών ειδών
Επενδυτής Κούρτογλου Α.Ε.
Διεύθυνση 7,5 χιλ. Βέροιας - Νάουσας
Τηλέφωνο 23310-93025, 93085
Προϋπολογισμός 75.000.000,00

Ίδρυση μονάδας κατασκευής πλαστικών εξαρτημάτων & συναφών ειδών

Ίδρυση μονάδας κατασκευής πλαστικών εξαρτημάτων & συναφών ειδών

Ίδρυση μονάδας κατασκευής πλαστικών εξαρτημάτων & συναφών ειδών

Συμμετοχή LEADER II 45.000.000,00
Ίδια συμμετοχή 30.000.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Δημιουργία Ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων Γ΄τάξης»

Δράση 03-01 Δημιουργία, εκσυγχρονισμός, επέκταση αγροτουριστικών καταλυμάτων.
Τίτλος επένδυσης Δημιουργία Ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων Γ΄τάξης
Επενδυτής Μάντσιος Δημήτριος
Διεύθυνση Αγρόκτημα Νάουσας
Τηλέφωνο 23320-20250
Προϋπολογισμός 89.000.000,00

Δημιουργία Ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων Γ΄τάξης

Δημιουργία Ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων Γ΄τάξης

Δημιουργία Ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων Γ΄τάξης

Συμμετοχή LEADER II 53.400.000,00
Ίδια συμμετοχή 35.600.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Αποκατάσταση παλαιάς λιθόκτιστης κατοικίας και επανάχρησή της σε ενοικιαζόμενα δωμάτια»

Δράση 03-01 Δημιουργία, εκσυγχρονισμός, επέκταση αγροτουριστικών καταλυμάτων.
Τίτλος επένδυσης Αποκατάσταση παλαιάς λιθόκτιστης κατοικίας και επανάχρησή της σε ενοικιαζόμενα δωμάτια
Επενδυτής Νάτσιος Χαρίλαος
Διεύθυνση Αρκοχώρι Νάουσας
Τηλέφωνο 23320-22630
Προϋπολογισμός 16.500.000,00

Αποκατάσταση παλαιάς λιθόκτιστης κατοικίας και επανάχρησή της σε ενοικιαζόμενα δωμάτια

Αποκατάσταση παλαιάς λιθόκτιστης κατοικίας και επανάχρησή της σε ενοικιαζόμενα δωμάτια

Αποκατάσταση παλαιάς λιθόκτιστης κατοικίας και επανάχρησή της σε ενοικιαζόμενα δωμάτια

Συμμετοχή LEADER II 9.900.000,00
Ίδια συμμετοχή 6.600.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ξυλόγλυπτων ειδών λαϊκής τέχνης»

Δράση 04-04 Εκσυγχρονισμός, επέκταση βιοτεχνιών - μικρών επιχειρήσεων
Τίτλος επένδυσης Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ξυλόγλυπτων ειδών λαϊκής τέχνης
Επενδυτής Παπαδόπουλος Γεώργιος
Διεύθυνση Κορυφή Ημαθίας
Τηλέφωνο 23330-41135, 25446
Προϋπολογισμός 40.000.000,00

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ξυλόγλυπτων ειδών λαϊκής τέχνης

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ξυλόγλυπτων ειδών λαϊκής τέχνης

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ξυλόγλυπτων ειδών λαϊκής τέχνης

Συμμετοχή LEADER II 24.000.000,00
Ίδια συμμετοχή 16.000.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Παραγωγή - συλλογή και συσκευασία αρωματικών φυτών και βοτάνων»

Δράση 05-07 Βιολογικές καλλιέργειες & προϊόντα ή προϊόντα από βιολογική γεωργία.
Τίτλος επένδυσης Παραγωγή - συλλογή και συσκευασία αρωματικών φυτών και βοτάνων
Επενδυτής Πεχλιβανίδου Κυριακή
Διεύθυνση Άμμος Βέροιας
Τηλέφωνο 23310-94381, 62472
Προϋπολογισμός 58.000.000,00

Παραγωγή - συλλογή και συσκευασία αρωματικών φυτών και βοτάνων

Παραγωγή - συλλογή και συσκευασία αρωματικών φυτών και βοτάνων

Παραγωγή - συλλογή και συσκευασία αρωματικών φυτών και βοτάνων

Συμμετοχή LEADER II 34.800.000,00
Ίδια συμμετοχή 23.200.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Δημιουργία επιχείρησης παραγωγής παραδοσιακών κάγκελων»

Δράση 04-03 Νέες βιοτεχνίες - μικρές επιχειρήσεις.
Τίτλος επένδυσης Δημιουργία επιχείρησης παραγωγής παραδοσιακών κάγκελων
Επενδυτής Πραγκαλάκης Ευάγγελος
Διεύθυνση Μελίκη
Τηλέφωνο 23310-91358, 82269
Προϋπολογισμός 74.600.000,00

Δημιουργία επιχείρησης παραγωγής παραδοσιακών κάγκελων

Δημιουργία επιχείρησης παραγωγής παραδοσιακών κάγκελων

Δημιουργία επιχείρησης παραγωγής παραδοσιακών κάγκελων

Συμμετοχή LEADER II 44.760.000,00
Ίδια συμμετοχή 29.840.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Κατασκευή μικρών έργων υποδομής στην Κοινότητα Αρκοχωρίου»

Δράση 03-05 Μικρά έργα υποδομής για τουριστική αξιοποίηση κτισμάτων και χώρων.
Τίτλος επένδυσης Κατασκευή μικρών έργων υποδομής στην Κοινότητα Αρκοχωρίου
Επενδυτής Πρώην Κοινότητα Αρκοχωρίου
Διεύθυνση Αρκοχώρι Νάουσας
Τηλέφωνο 23320-22208
Προϋπολογισμός 34.000.000,00

Κατασκευή μικρών έργων υποδομής στην Κοινότητα Αρκοχωρίου

Κατασκευή μικρών έργων υποδομής στην Κοινότητα Αρκοχωρίου

 
Συμμετοχή LEADER II 20.400.000,00
Ίδια συμμετοχή 13.600.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου "Φλαμουριές"»

Δράση 03-04 Κέντρα εστίασης, χώροι γευσιγνωσίας, κ.λ.π.
Τίτλος επένδυσης Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου "Φλαμουριές"
Επενδυτής Τζαφερόπουλος Μιχάλης
Διεύθυνση Βέροια
Τηλέφωνο 23310-23543
Προϋπολογισμός 25.000.000,00

Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Συμμετοχή LEADER II 15.000.000,00
Ίδια συμμετοχή 10.000.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Εργαστήριο παραγωγής και εκθετήριο ειδών λαϊκής τέχνης»

Δράση 04-01 Νέες μονάδες οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και ειδών λαϊκής τέχνης.
Τίτλος επένδυσης Εργαστήριο παραγωγής και εκθετήριο ειδών λαϊκής τέχνης
Επενδυτής Τόμτσης Θωμάς
Διεύθυνση Νάουσα
Τηλέφωνο 23320-28038
Προϋπολογισμός 25.000.000,00

Εργαστήριο παραγωγής και εκθετήριο ειδών λαϊκής τέχνης

Εργαστήριο παραγωγής και εκθετήριο ειδών λαϊκής τέχνης

Εργαστήριο παραγωγής και εκθετήριο ειδών λαϊκής τέχνης

Συμμετοχή LEADER II 15.000.000,00
Ίδια συμμετοχή 10.000.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Αποκατάσταση παλαιάς λιθόκτιστης κατοικίας και επανάχρησή της σε ενοικιαζόμενα δωμάτια»

Δράση 03-01 Δημιουργία, εκσυγχρονισμός, επέκταση αγροτουριστικών καταλυμάτων.
Τίτλος επένδυσης Αποκατάσταση παλαιάς λιθόκτιστης κατοικίας και επανάχρησή της σε ενοικιαζόμενα δωμάτια
Επενδυτής Τσιακίρης Θωμάς
Διεύθυνση Αρκοχώρι Νάουσας
Τηλέφωνο 23320-24464, 26441
Προϋπολογισμός 13.000.000,00

Αποκατάσταση παλαιάς λιθόκτιστης κατοικίας και επανάχρησή της σε ενοικιαζόμενα δωμάτια

Αποκατάσταση παλαιάς λιθόκτιστης κατοικίας και επανάχρησή της σε ενοικιαζόμενα δωμάτια

Αποκατάσταση παλαιάς λιθόκτιστης κατοικίας και επανάχρησή της σε ενοικιαζόμενα δωμάτια

Συμμετοχή LEADER II 7.800.000,00
Ίδια συμμετοχή 5.200.000,00

Στοιχεία της επένδυσης «Αποκατάσταση παλαιάς λιθόκτιστης κατοικίας και επανάχρησή της σε ενοικιαζόμενα δωμάτια»

Δράση 03-01 Δημιουργία, εκσυγχρονισμός, επέκταση αγροτουριστικών καταλυμάτων.
Τίτλος επένδυσης Αποκατάσταση παλαιάς λιθόκτιστης κατοικίας και επανάχρησή της σε ενοικιαζόμενα δωμάτια
Επενδυτής Τσιακίρης Ρήγας
Διεύθυνση Αρκοχώρι Νάουσας
Τηλέφωνο 23320-24868
Προϋπολογισμός 15.500.000,00

Αποκατάσταση παλαιάς λιθόκτιστης κατοικίας και επανάχρησή της σε ενοικιαζόμενα δωμάτια

Αποκατάσταση παλαιάς λιθόκτιστης κατοικίας και επανάχρησή της σε ενοικιαζόμενα δωμάτια

Αποκατάσταση παλαιάς λιθόκτιστης κατοικίας και επανάχρησή της σε ενοικιαζόμενα δωμάτια

Συμμετοχή LEADER II 9.300.000,00
Ίδια συμμετοχή 6.200.000,00

 

* Όλα τα ποσά που αναφέρονται στις επενδύσεις LEADER II είναι σε δραχμές

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε