Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015


Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην συνεδρίαση της 03/07/2015 και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Αναπτυξιακής Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. - ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. - σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της στην οδό Θεσ/νίκης 46 στη Βέροια, την 20η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανάγνωση των εκθέσεων:  Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας για την 19η χρήση από  01-01-2014 έως  31-12-2014.
  2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-2014 μετά του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Πίνακα  Διάθεσης των αποτελεσμάτων.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.
  4. Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  5. Επικύρωση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της 19/02/2015 για την αλλαγή της σύνθεσης της Ε.Δ.Π. LEADER.
  6. Επικύρωση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της 3/6/2015 για αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ.

Οι μέτοχοι παρακαλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους με τους οποίους θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση.

 

Βέροια 03/07/2015                                          Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Ο Πρόεδρος

 

Τεληγιαννίδης Θεόφιλος

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε