Τρίτη 5 Ιουλίου 2016


Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην συνεδρίαση της 16/06/2016 και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Αναπτυξιακής Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. - ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. – σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της στην οδό Θεσ/νίκης 46 στη Βέροια, την 11η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 18η Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανάγνωση των εκθέσεων :  Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας για την 20η χρήση από  01-01-2015 έως  31-12-2015.
  2. Έγκριση ή μη του Ισολογισμού της 31-12-2015 μετά της κατάστασης Αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καταστατικού.
  3. Απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.  
  4. Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσης 2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Οι μέτοχοι παρακαλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους με τους οποίους θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πέντε (5) το λιγότερο πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

 

Βέροια 16/06/2016                                          Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Ο Πρόεδρος

Τεληγιαννίδης Θεόφιλος


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε