Η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. αποτελεί έναν πολυμετοχικό φορέα ο οποίος ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Ημαθίας και των Αγροτοσυνεταιριστικών Οργανώσεων του Νομού τον Ιούλιο του 1995. Μέτοχοι της εταιρίας ήταν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι, Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας και Ειρηνούπολης και οι τρεις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας.

Ήδη, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 30ής Ιουνίου 2008, έγινε τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού και προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν. 3463/2006, καθώς και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με συμμετοχή πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας των Δήμων Πλατέος, Μελίκης, Βεργίνας, Αντιγονιδών, Μακεδονίδος, Απ. Παύλου, Δοβρά, Ανθεμίων καθώς και του Επιμελητηρίου Ημαθίας.

Η επωνυμία της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. – μετά την προσαρμογή στο Ν. 3463/2006 τροποποιείται σε:

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. – με διακριτικό τίτλο ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Σήμερα, μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέτοχοι της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. αποτελούν οι:

 1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας
 2. Δήμος Βέροιας
 3. Δήμος Νάουσας
 4. Δήμος Αλεξάνδρειας
 5. Ε.Α.Σ. Βέροιας
 6. Ε.Α.Σ. Νάουσας
 7. Ε.Α.Σ. Αλεξάνδρειας
 8. Επιμελητήριο Ημαθίας

Κύριος σκοπός της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. είναι η πολύπλευρη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Νομού μέσω:

 • της υποβοήθησης των φορέων προγραμματισμού του Νομού
 • της σύνταξης ολοκληρωμένων αναπτυξιακών μελετών
 • της σύνταξης κοινωνικών μελετών – ερευνών και της απογραφικής έρευνας
 • της υποστήριξης επενδυτικών πρωτοβουλιών του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
 • της μελέτης, τεκμηρίωσης και υλοποίησης πιλοτικών προγραμμάτων
 • της ίδρυσης σε συνεργασία με άλλους φορείς θυγατρικών εταιριών
 • της εφαρμογής και διαχείρισης κάθε προγράμματος εθνικού ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • της κατάρτισης και υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων
 • του σχεδιασμού και της υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στους αιρετούς
 • της παροχής υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και αξιολόγησης κοινοτικών προγραμμάτων
 • της συνεργασίας της εταιρίας με αρμόδιες Υπηρεσίες, οργανισμούς κ.λ.π. και της ανάληψης κάθε δραστηριότητας που βοηθά στην επίτευξη του σκοπού της εταιρίας
 • της σύναψης προγραμματικών συμβάσεων για την υλοποίηση έργων

Σύνολο δραστηριοτήτων πλέον που από μόνες αποτελούν αναγκαιότητες εδώ και χρόνια για την τοπική ανάπτυξη απαιτώντας μια ευέλικτη και τεχνοκρατική αντιμετώπιση προκειμένου να δημιουργηθούν εκείνες οι δομές και υποδομές για την πολλαπλασιαστικότητα στην ανάπτυξη του νομού.

στην Τεχνική Υποστήριξη, όπου δραστηριοποιήθηκε και δραστηριοποιείται και στην παροχή τεχνικής υποστήριξης όχι μόνο προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού αλλά επίσης και στον ιδιωτικό τομέα, προς τις Μ.Μ.Ε., τις Οργανώσεις των αγροτών και σε μεμονωμένους αγρότες με τη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, σχεδίων βελτίωσης των εκμεταλλεύσεων, επενδυτικών σχεδίων και προτάσεων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας (Ε.Π.Β.), Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας (Ε.Π.Ε.) κ.λ.π.

Όσον αφορά τον τομέα (Β) Διαχείρισης Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών και Προγραμμάτων οι οποίες προέρχονται από δική της πρωτοβουλία, έρευνα και μελέτη η εταιρεία διαχειρίστηκε και διαχειρίζεται τα ακόλουθα :

 • Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER II, Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
 • Γραφείο Βιομηχανικής Αλλαγής, Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
 • Προγραμματική Σύμβαση για την προστασία και ανάδειξη της περιοχής Δέλτα Αξιού - Αλιάκμονα, εκβολών Λουδία - Γαλλικού & Αλυκών Κίτρους, Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
 • Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+, Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
 • Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας – Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου -Ο.Π.Α.Α.Χ Ανατολικού Βερμίου – Αντένα Ν. Ημαθίας, Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
 • Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 - 2006" – Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου – Ο.Π.Α.Α.Χ. Πιερίων – Αντένα Ν. Ημαθίας, Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
 • Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Έργο «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ», Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
 • Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών – Κ.Υ.Ε. Ν. Ημαθίας, Β΄ & Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
 • Προσέγγιση LEADER – Ομάδα Τοπικής Δράσης Ημαθίας, 4η Προγραμματική Περίοδος

 

Σχέσεις της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. με τρίτους

Η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. ως φορέας διαχείρισης και ανάπτυξης συμμετέχει:

 1. στο Ελληνικό όσο και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο LEADER μέσω του οποίου αναπτύσσει ήδη συνεργασίες και κοινές δράσεις για την αποτελεσματικότερη και παραγωγικότερη αξιοποίηση των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται και των επενδύσεων που υλοποιούνται.
 2. στο άτυπο δίκτυο των Γραφείων Βιομηχανικής Αλλαγής (κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου)
 3. στο άτυπο δίκτυο Αναπτυξιακών εταιριών Ε.Π.ΠΕΡ. (κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου)
 4. στην Ένωση Αναπτυξιακών Εταιριών Ελλάδας HEL.A.D.A.
 5. στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης – Τ.Σ.Ε.Α.Α. Ν. Ημαθίας
 6. στο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε