Η Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.- ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., ανακοινώνει την 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος «Προσέγγιση LEADER» του Άξονα 4 του Π.Α.Α. 2007-2013. Το συνολικό κόστος της Πρόσκλησης είναι 8.751.045,09€, ενώ η Δημόσια Δαπάνη (επιχορήγηση) ανέρχεται στα 4.732.418,46€, εκ των οποίων το 95% προέρχεται από συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και 5% από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα 2η Πρόσκληση, αφορά τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια έργα. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων των ενδιαφερομένων είναι η 16η Δεκεμβρίου 2013.

Η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. στα πλαίσια δημοσιοποίησης της παρούσας 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα προβεί σε ενημερωτικές εκδηλώσεις στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος, προκειμένου να ενημερωθεί ο τοπικός πληθυσμός.

Ενημέρωση Μελετητών - Μελετητικών Γραφείων

Ενημερωτικές συναντήσεις στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης LEADER

Περίληψη, αναλυτικές πληροφορίες και απαιτούμενα αρχεία της Β' Προκήρυξης Leader Ημαθίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε