Η Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.- ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., ανακοινώνει την 3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος «Προσέγγιση LEADER» του Άξονα 4 του Π.Α.Α. 2007-2013. Το συνολικό κόστος της Πρόσκλησης είναι 5.695.282,39€, ενώ η Δημόσια Δαπάνη (επιχορήγηση) ανέρχεται στα 3.640.158,94€, εκ των οποίων το 95% προέρχεται από συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και 5% από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα 3η Πρόσκληση, αφορά τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια έργα. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων των ενδιαφερομένων είναι η 20η Ιουλίου 2015.

Η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. στα πλαίσια δημοσιοποίησης της παρούσας 3ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα προβεί σε ενημερωτικές εκδηλώσεις στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος, προκειμένου να ενημερωθεί ο τοπικός πληθυσμός. Το πρόγραμμα των εκδηπώσεων θα ανακοινωθεί με την οριστικοποίησή του με τους Δήμους της περιοχής παρέμβασης.

Επίσης η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. θα προκαλέσει συναντήσεις προκειμένου να ενημερωθούν μελετητές και μελετητικά γραφεία.

Περίληψη, αναλυτικές πληροφορίες και απαιτούμενα αρχεία της Γ' Προκήρυξης Leader Ημαθίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε