Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010


Υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κου Σκανδαλίδη Κων/νου και του Προέδρου της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. κου Καραπαναγιωτίδη Κων/νου, η Σύμβαση για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος LEADER του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 -2013 μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα «Προσέγγιση LEADER» του Άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013 (ΠΑΑ)», είναι συνολικού προϋπ/σμού 10.440.760 ευρώ και Δημόσιας Δαπάνης (επιδότησης) 6.150.000,00 ευρώ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε