Ποιο μέλλον θέλετε στις αγροτικές περιοχές - Περιοχές της Υπαίθρου;

Λάβετε μέρος στη διαμόρφωση του μέλλοντος των αγροτικών περιοχών Περιοχών της Υπαίθρου Θέλετε να βοηθήσετε να "επηρεάσετε" τις πολιτικές για την Ύπαιθρο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο; ...

Περισσότερα

ΕΝΤΥΠΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

EΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2_ΔΗΜΟΣΙΑ_ΩΣΩΦ46ΨΧΞΧ 2ΞΧ Κατάσταση απαιτούμενων Δικαιολογητικών ΧΔΣ NEW Ε 1.4.Β ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΧΔΣ κατασκ προμ μελ υπηρεσία ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛ ΕΚΤΕΛ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ...

Περισσότερα

Προσωρινός πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΤΗΣ Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. Μετά την ολοκλήρωση του Δειγματοληπτικού Διοικητικού Ελέγχου των Αιτήσεων Στήριξης στα πλαίσια της 1 ...

Περισσότερα

Ολοκλήρωση υποβολής προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα Leader CLLD

Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00, η ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων Στήριξης στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο ...

Περισσότερα

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης 1ης πρόσκλησης πράξεων Δημοσίου χαρακτήρα CLLD Leader

19.2.4.2 πίνακας κατάταξης οριστικός 19.2.4.3 πίνακας κατάταξης οριστικός 19.2.4.4 πίνακας κατάταξης οριστικός 19.2.4.5 πίνακας κατάταξης οριστικός

Περισσότερα

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (CLLD/LEADER)

2 η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα Με την από 05/06/2019 Απόφαση της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER ...

Περισσότερα

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD LEADER

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. Στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (CLLD LEADER) του τοπικού της προγράμματος, η Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. διοργανώνει ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις, ...

Περισσότερα

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (CLLD/LEADER)

Τροποποίηση της 1 ης Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα Με την από 08/05/2019 Απόφαση της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER ...

Περισσότερα

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (CLLD LEADER)

CLLD/ LEADER 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (182/04 04 2019) Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του Π.Α.Α. 2014 2020, Μέτρο 19.2, ...

Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD LEADER

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΤΗΣ Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. Η Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., ανακοινώνει σήμερα – με τη δημοσιοποίηση του Πίνακα Αποτελεσμάτων   ...

Περισσότερα

Προδημοσίευση Παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER CLLD

Η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. ανακοινώνει την προδημοσίευση του σχεδίου της  1ης   Πρόσκλησης για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣ E ΩΝ στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2:  «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο ...

Περισσότερα

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα (CLLD/LEADER)

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 161/20 04 2018  1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 2020  ΜΕΤΡΟ 19: ...

Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Ν. Ημαθίας , του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.), Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD / LEADER, Υπομέτρο 19.2, Δράση ...

Περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ CLLD/LEADER

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ...

Περισσότερα

CLLD/LEADER - 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα

CLLD/ LEADER 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (1711/11 04 2018) Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του Π.Α.Α. 2014 2020, Μέτρο 19.2, Υπομέτρο ...

Περισσότερα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε