Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΤΗΣ Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Η Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., ανακοινώνει σήμερα – με τη δημοσιοποίηση του Πίνακα Αποτελεσμάτων -  την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των Αιτήσεων Στήριξης που υποβλήθηκαν στην 1η Πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, του Υπομέτρου 19.2. «Πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα» του Π.Α.Α. 2014-2020.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 13215/30-11-2017, η υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής είναι 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης στο δικαιούχο του αποτελέσματος της αξιολόγησης.

Επίσης, το αναλυτικό αποτέλεσμα του Διοικητικού Ελέγχου της Αίτησης Στήριξης, απεικονίζεται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. (https://www.opsaa.gr/RDIIS) στο οποίο έχουν όλοι οι δικαιούχοι πρόσβαση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της Αίτησης Στήριξης. Συνιστάται να πραγματοποιηθεί μελέτη των εγγραφών και την αναφορά αξιολόγησης, ενώ, εφόσον η Αίτηση Στήριξης συμπεριλαμβανόταν στο Δείγμα Ελέγχου, να μελετηθεί και το Φύλλο Ελέγχου.

Μετά τη σημερινή διαδικασία παράδοσης για κάθε Υποδράση, της επιστολής ενημέρωσης του δικαιούχου για τα αποτελέσματα αξιολόγησης της Αίτησής του, διαπιστώνεται η καθολική παραλαβή, από το σύνολο των δικαιούχων, με ημερομηνία 7/3/2019 και τεκμαίρεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενδικοφανών προσφυγών η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 κατά την οποία θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί η ενδικοφανής προσφυγή και να υποβληθεί το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης συνοδευόμενο από τα υποβληθέντα στο Ο.Π.Σ.Α.Α., στα γραφεία της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., Θεσσαλονίκης 46, 591 31 ΒΕΡΟΙΑ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε