Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«Κατάρτιση απασχολουμένων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία»

(MIS 5050814)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» υλοποιεί το έργο: «Κατάρτιση απασχολουμένων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία» με Κωδικό ΟΠΣ 5050814.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση δράσεων Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κατάρτισης και Πιστοποίησης δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων απασχολουμένων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής σχεδίων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας – Θάλασσας (ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ) στην Ημαθία. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και την ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Θα υλοποιηθεί 1 πρόγραμμα κατάρτισης, με αριθμό ωφελουμένων 20, θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, τα οποία θα απευθύνονται σε απασχολούμενους οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση ή να βελτιώσουν τους όρους πρόσβασης τους στην αγορά εργασίας.

Με τα προγράμματα αυτά θα αναβαθμισθούν οι ικανότητες των καταρτιζομένων και θα τους δοθεί η δυνατότητα για συμπλήρωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.

 

Ειδικότερα.

1. «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ». Πρόγραμμα κατάρτισης με Πιστοποίηση.

Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης επιτρέπει, αφενός να οδηγηθούν οι 10 από τους 20 ωφελούμενοι σε εξετάσεις επιλέγοντας ένα εξειδικευμένο σχήμα πιστοποίησης και αφετέρου να πάρουν γνώσεις επιχειρηματικότητας, οι οποίες σε συνδυασμό με το περιεχόμενο της Συμβουλευτικής, να τους εξοπλίσουν ώστε να μπορέσουν δυνητικά να αναπτύξουν περεταίρω επιχειρηματική δραστηριότητα. Το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης έχει ως εξής.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΩΡΕΣ

1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

10

1.1 Έρευνα σχετικά με προϊόντα, τάσεις και ανάγκες της αγοράς

 

1.2 Διατήρηση και διεύρυνση πελατολογίου της εταιρείας

 

1.3 Προγραμματισμός πωλήσεων

 

2 ΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

10

2.1 Παρουσίαση προϊόντων σε πελάτες

 

2.2 Διευθέτηση οικονομικών θεμάτων

 

2.3 Εξυπηρέτηση του πελάτη

 

3 ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ FEEDBACK  ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

10

3.1 Έλεγχος κίνησης των λογαριασμών & του πελατολογίου

 

3.2 Παροχή feedback στο αρμόδιο τμήμα της επιχείρησης

 

3.3 Ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα της εταιρίας σχετικά με θέματα στρατηγικής & σχεδιασμού πωλήσεων

 

4.ΥΓΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

5

5. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

17

ΣΥΝΟΛΟ

52

 

Β.3 . Περιεχόμενο Πιστοποίησης

Οι 10 από τους 20 ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης και αναγνώρισης των αποκτηθέντων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης φυσικών προσώπων, με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ή πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Ο ανάδοχος θα συνεργαστεί με Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π.) που διαθέτει Σχήματα Πιστοποίησης σε ειδικότητες αντίστοιχες του αντικειμένου κατάρτισης.

Το έργο θα υλοποιηθεί στην περιοχή παρέμβασης της ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ για την Ημαθία και συγκεκριμένα στον ανάδοχο φορέα ΓΝΩΣΗ Α.Ε. στην διεύθυνση Μάρκου Μπότσαρη 13.

Οι αιτήσεις συμμετοχής μαζί με τα δικαιολογητικά τους  θα παραδίδονται στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ημαθίας (ΑΝΗΜΑ) Α.Ε. στην διεύθυνση Θεσσαλονίκης 46, τηλ 2331020321 και επικουρικά στα γραφεία του ΚΕΚ ΓΝΩΣΗ Α.Ε. στην διεύθυνση Μάρκου Μπότσαρη 13  τηλ 2331072663.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

  • να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης του Τ.Α.Π.ΤΟ.Κ. Π.Α.Α., περιλαμβάνει και τις 65 Τοπικές Κοινότητες (στις οποίες περιλαμβάνονται και 27 οικισμοί) της Π.Ε. Ημαθίας, καθώς και τις εκτός σχεδίου περιοχές των Δημοτικών κοινοτήτων Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας (με 10 οικισμούς, στους οποίους κατοικούν συνολικά 2.562 άτομα). Ο συνολικός πληθυσμός ανέρχεται στους 63.750 μόνιμους κατοίκους, ενώ η έκταση που καλύπτει φθάνει στα 1.689,6 τετρ. χιλιόμετρα.

Περιλαμβάνει τους Δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας (με την εξαίρεση των εντός σχεδίου περιοχών των 3 ομώνυμων πόλεων), καλύπτοντας χωρικά σχεδόν το σύνολο της Π.Ε. Ημαθίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά τους και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anhma.gr καθώς και kekgnosi@gmail.com (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Κ.Δ.Β.Μ. ΓΝΩΣΗ Α.Ε. – www.kekgnosi.gr), από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-14:00 ή  στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ημαθίας (ΑΝΗΜΑ) Α.Ε. στην διεύθυνση Θεσσαλονίκης 46, τηλ 2331020321 και επικουρικά στα γραφεία του ΚΕΚ ΓΝΩΣΗ Α.Ε. στην διεύθυνση Μάρκου Μπότσαρη 13  τηλ 2331072663.

 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε