Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων ανέργων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία» και «Κατάρτιση απασχολουμένων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία»

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ανακοινώνει την υλοποίηση τριών προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων ανέργων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία» και «Κατάρτιση απασχολουμένων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία».

ΕΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΑΠΤΟΚ

Οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 5€ μεικτά ανά ώρα κατάρτισης. 

Η θεωρία του προγράμματος κατάρτισης θα υλοποιηθεί στην αδειοδοτημένη δομή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Κ.Μ. Ημαθίας, η οποία βρίσκεται στη Βέροια, στην οδό Θεσσαλονίκης 46. Για τα προγράμματα κατάρτισης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων ανέργων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία» η διάρκεια του εκάστοτε προγράμματος  είναι 70 ώρες, ενώ για το πρόγραμμα κατάρτισης: «Κατάρτιση απασχολουμένων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία», η διάρκεια είναι 52 ώρες. Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί μέσω Μελετών Περίπτωσης ( studycase ).Ενώ το πρόγραμμα κατάρτισης προβλέπεται να υλοποιηθεί κατά το Οκτώβριο του 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση και να την αποστείλλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pkm.kedivim@gmail.com (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.kekpkm.gr, από 25/9/2020 έως 9/11/2020 Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-14:00 ή  στη δομή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Κ.Μ. Ημαθίας, η οποία βρίσκεται στη Βέροια, στην οδό Θεσσαλονίκης 46. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ και ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ MARKETING ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ

Ή να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο παρακάτω link για τα προγράμματα ανέργων: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNsiRzyUAUgiBegJTyJRfE2t9E6m_i7x2IX82RCDRgysqc3A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Ή να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο παρακάτω link για το πρόγραμμα εργαζομένων:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXxI7O5pJu005w5_T2-niUdaWudyiRv6AMKnjMzh_OIriy_g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Κ.Μ. στα τηλέφωνα 23210 45405 και 23313 06903

ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Π.Κ.Μ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε