Θεματικό Εργαστήριο με θέμα την ανάδειξη του «τίμιου» και ποιοτικού προϊόντος, ως τουριστικός και γαστρονομικός προορισμός

Τετάρτη 22 Μαΐου 2024


Η Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. ΟΤΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή σε ένα (1) διήμερο Θεματικό Εργαστήριο με θέμα την ανάδειξη του «τίμιου» και ποιοτικού προϊόντος, ως τουριστικός και γαστρονομικός προορισμός, να υποβάλουν αίτηση.

Πρόκειται για δράση του διακρατικού και διατοπικού σχεδίου συνεργασίας «LOCAL TOUR», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.3 CLLD/LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το σχήμα συνεργασίας Local Tour αφορά στη διακρατική συνεργασία μεταξύ 22 Ομάδων Τοπικής Δράσης από δύο χώρες (Ελλάδα και Κύπρο) με βασική επιδίωξη την ανάπτυξη τοπικών, ενδοπεριφερειακών και διακρατικών δράσεων συλλογικού ενδιαφέροντος, για την επίτευξη συνεργειών και τη δημιουργία ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον τομέα του γαστρονομικού πολιτισμού. Αντίστοιχα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από όλες τις Ομάδες Τοπικής Δράσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στα θεματικά εργαστήρια που διοργανώνει η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. είναι, οι ωφελούμενοι να αποτελούν επιχειρηματίες και εργαζόμενους γύρω από τον γαστρονομικό τουρισμό στις περιοχές αυτές αλλά και παραγωγοί τοπικών προϊόντων καθώς και σύλλογοι με αντικείμενο τη γαστρονομία και τον τουρισμό. Έμφαση θα δοθεί στη συμμετοχή επιχειρήσεων που έχουν στηριχθεί στο πλαίσιο του Π.Α.Α. (τρέχουσα και προηγούμενες προγραμματικές περιόδους). Τα θεματικά εργαστήρια θα είναι βιωματικά και θα περιλαμβάνουν περιήγηση στα μονοπάτια περιπλάνησης τοπικών γεύσεων. Επιπλέον, τα σεμινάρια αυτά θα περιλαμβάνουν ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των παραγωγών - τυποποιητών - επιχειρηματιών του τουρισμού (εστίασης κυρίως) κατά προτεραιότητα αυτών που βρίσκονται πάνω στις διαδρομές, για την έννοια του τίμιου προϊόντος και της αξίας της προβολής του ως τέτοιο, και βέβαια ενημέρωσή τους για τις διαδρομές του σχεδίου. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων είναι είκοσι (20) άτομα, που θα επιλεγούν μέσω αξιολόγησης, ενώ απ’ αυτούς θα προκύψουν και οι συμμετέχοντες σε επίσκεψη ανταλλαγής καλών πρακτικών σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.

Στόχος της δράσης είναι ο τοπικός πληθυσμός να ενημερωθεί για τις δυνατότητες που παρέχει ο γαστρονομικός τουρισμός τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην οικονομία της περιοχής, να γνωρίσει καλά παραδείγματα από άλλες περιοχές της Ευρώπης και της χώρας, να εκπαιδευτεί στην έννοια του «τίμιου προϊόντος» και στην αξία που αυτό έχει για τον κάθε επισκέπτη και να γίνει πρεσβευτής του γαστρονομικού τουρισμού για την περιοχή του.   

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, παραγωγοί τοπικών προϊόντων καθώς και όσοι απασχολούνται γύρω από τον γαστρονομικό τουρισμό  που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στο πρόγραμμα, καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και το σχετικό ερωτηματολόγιο και να το αποστείλουν στην ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. μέχρι την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 (σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο).

Στο πλαίσιο προετοιμασίας του εργαστηρίου, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για κάθε ενδιαφερόμενο, όπου θα υπάρχει και δυνατότητα υποβολής της αίτησης συμμετοχής, στα γραφεία της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. (Θεσσαλονίκης 46, Βέροια), σε χρόνο που θα προσδιοριστεί σε επόμενο χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά, ημέρες και ώρες γραφείου, στο τηλέφωνο: 2331 020809 και  στο e-mail: atsalou@anhma.gr.

 

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνοδεύουν το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε