Παρασκευή 5 Απριλίου 2019


CLLD/ LEADER
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

(182/04-04-2019)

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του Π.Α.Α. 2014-2020, Μέτρο 19.2, Υπομέτρα 19.2.2, 19.2.3, 19.2.6 και 19.2.7 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. Α.Α.Ε – Ο.Τ.Α., ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι, να υποβάλλουν τις προτάσεις του στο πλαίσιο των Δράσεων 19.2.2. «Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους», 19.2.3. «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής», 19.2.6. «Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών», και 19.2.7. «Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων».

Οι δράσεις εφαρμόζονται στην Π.Ε. Ημαθίας και εντάσσεται το σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων, εκτός των πολεοδομικών συγκροτημάτων των Δ.Κ. Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας, οι οποίες πληθυσμιακά ξεπερνούν τις 15.000 κατοίκους. Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται ενδεικτικά σε 2.375.000,00€ (συγχρηματοδότηση Ε.Γ.Τ.Α.Α. και Εθνικών Πόρων).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 15/04/2019 και ώρα 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 01/07/2019 και ώρα 15:00

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/την δυνητικό/ή δικαιούχο.

Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα, υποβάλλονται στην Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., Θεσσαλονίκης 46, 591 31 ΒΕΡΟΙΑ, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης και έως ώρα 15:00’.

Ακολουθούν οι οδηγίες, τα έντυπα, τα υποδείγματα και τα έγγραφα για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ & ΙΙΙ

 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

 

ΛΟΙΠΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Αρχεία 2ης Τροποποίησης

 

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε